Etsi

Vähemmistöosakkuus kuntayhtiössä ei kannata

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Paraisten kaupungille 200 000 euron seuraamusmaksua hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Parainen hankki kesäkuussa 0,12 prosenttia kuntayhtiö Arkea Oy:n osakekannasta. Tämän jälkeen Parainen ryhtyi tekemään hankintoja Arkealta ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. 

Nykyinen hankintalaki toi tammikuussa 2017 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle uuden tehtävän valvoa julkisten hankintojen laillisuutta. Valvonta on lähtenyt liikkeelle reippaasti. Nyt KKV antoi ensimmäisen seuraamusmaksuesityksen hankintalain rikkomisesta. Asia ansaitsee huomiota. 

Miksi kuntayhtiöt tarjoavat nyt innolla osakkuuttaan? 

Sidosyksikkö eli in house -yhtiö tarkoittaa itsenäistä ja erillistä yksikköä, joka on perustettu hankintayksikön tarpeisiin. Hankintayksikön tulee voida käyttää sidosyksikköönsä nähden yhtä laajaa määräysvaltaa, kuin omiin yksiköihinsä. Hankintalain mukaan on laillista tehdä ostoja omalta sidosyksiköltä ilman kilpailutusta, jos samanaikaisesti sidosyksiköllä ei ole myyntiä omistajakuntansa ulkopuolelle määrättyjä rajoja enempää. 

Sidosyksiköillä on taipumus tehdä monopolivoittoja, sillä ne toimivat kilpailun ulkopuolella. Usein omistaja ei edellytä sidosyksiköltään edes tuottoa. Tämä johtuu omistajatahdon epäselvyydestä, tai siitä, että sidosyksikön toiminta ajatellaan yleishyödylliseksi. Sote- ja maakuntauudistuksen alla kuntayhtiöt ovat aktivoituneet puolustamaan markkinaosuuksiaan pitäen samalla kiinni sidosyksikköasemastaan. Myyntistrategiana on tarjota osakkuutta, ja myyntiargumenttina lupaus ostoista ilman kilpailutusta. KKV:n seuraamusmaksuesitys Paraisille 10.4.2018 osoittaa, ettei tämä käy. 

Elinvoimainen kunta ei omista mitään, mitä ei voi omistajaohjata 

On selvää, että jos kuntayhtiöllä on kymmeniä tai satoja omistajia, omistajaohjaus on käytännössä mahdotonta. Jos osakkuus lisäksi rajoittaa kunnan mahdollisuuksia ostaa muilta tai luopua osakkuudesta, pitäisi hälytyskellojen soida: Silloin osakkuudella annetaan pois siivu kunnan itsenäisyydestä. 

Elinvoimainen kunta ruokkii kilpailun syntymistä luomalla kysyntää ja avaamalla markkinoita. Turhissa julkisissa omistuksissa roikkuminen on kunnalle itsenäisyysriski, elinvoimariski sekä laillisuusriski. 

Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Satu Grekin

elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät