Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Valtionyhtiön on puolustettava lakia myös julkisesti

Valtionyhtiö Hansel Oy:n on yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana näytettävä esimerkkiä hankintalain toteuttamisessa. Valtion ja kuntien omistaman yhteishankintayksikkö Hanselin mammuttiostot ovat herättäneet keskustelua, kun yrittäjäjärjestö nosti esille kymmenien miljoonien siivoustarvikehankinnan. Esiin on noussut myös ruokatarvikkeiden jättiläismäinen ostokokonaisuus. Näitä ostoja ei ole jaettu osiin, vaan yhden toimittajan odotetaan hoitavan koko hankinta useille kymmenille kunnille ja valtiolle.

Hanselin tapa toimia aiheuttaa vakavaa huolta eduskunnassa. Neljä kansanedustajaa on kuluneella viikolla allekirjoittanut aiheesta kirjallisen kysymyksen omistajanohjausministeri Sirpa Paaterolle. He ovat yrittäjäjärjestön tavoin huolissaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksista kilpailla julkisissa hankinnoissa.

Kansanedustajat ovat vedonneet lakiin ja eduskunnan tahtoon. Eduskunta on asettanut hankintalain tavoitteeksi, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Ne on pyrittävä järjestämään siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Myös EU:n hankintadirektiivin tavoitteen on pk-yritysten kilpailumahdollisuudet. Se sitoo jäsenmaita.

Hankinnat on ositettava

Hanselin toimitusjohtaja perustelee siivoustarvikkeiden suurta ostokokonaisuutta turvallisuudella, ajansäästöllä ja sopimusehdoilla. Nämä perustelut eivät ole kestäviä.

Asian ydin on se, että sama toimittaja velvoitetaan joko myymään 150 hankintayksikölle tai ei kellekään. Yritys, joka on myynyt papereita ja muovipusseja pienelle kunnalle joutuukin yhtäkkiä tilanteeseen, jossa tarjous pitää jättää myös Puolustusvoimille ja Helsingin yliopistolliselle sairaalalle. Samalla pitäisi myydä myös siivousaineita ja -välineitä valtiolle.

Yrittäjien kanta on, että sopimuksiin on valittava enemmän kuin yksi toimittaja ja markkinavuoropuhelut on käytävä avoimesti koko maassa. Hankinnat on jaettava osiin sekä tuoteryhmittäin että alueellisesti. Pk-yrityksillä on oltava mahdollisuus käydä kauppaa oman alueensa kuntien kanssa.

Neuvotteluasema epätasapainossa

Valtion yhteishankinnoissa tilaajan ja tarjoajan välinen neuvotteluvalta on räikeässä epäsuhdassa. Kynnys oikaisun hakemiseen on korkealla, kun pienellä yrityksellä on vastassaan valtion resurssit. On eri asia hakea muutosta yhdeltä kunnalta kuin kaikkien kuntien yhteishankintayksiköltä.

Suomen yrityksistä 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hanselin hankinnoissa niitä on ollut mukana 47 prosenttia, joten tarvitaan lisää tekoja ja kunnianhimoa.

Suomen kaikki yritykset on nähtävä potentiaalisina kumppaneina. Niiden osallistumista hankintoihin on kannustettava ja tuettava. Jokaisesta Hanselin kilpailutuksesta on julkaistava avoin markkinavuoropuhelukutsu. Hankinnassa on huomioitava kaikenkokoiset asiakkaat ja tarjoajat. Myös tarjouspyyntöihin saadut kommentit tulisi hallinnon avoimuuden ja yhteishankintayksikön uskottavuuden vuoksi julkaista.

Valtion ja kuntien yhteishankintayksikön on mietittävä ensisijaisesti valtion, kuntien ja yritysten pitkän tähtäimen hyvinvointia eikä käsillä olevan oston helppoutta. Taloudelliseen kestävyyteen kuuluu myös markkinoiden toimivuudesta huolehtiminen ja maakuntien elinvoimaisuuden huomioiminen.

Hansel tarvitsee selkeän kotimaista pk-yrittäjyyttä edistävän omistajaohjauksen. 

 

Tutustu Yrittäjien Elinvoimaa hankinnoista -linjauksiin


Janika Tikkala
elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Susanna-Sofia Keskinarkaus  
hankinta-asiamies       
Lapin Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Janika Tikkala

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija.