Etsi

Venäjän-kauppa on piristynyt

Venäjä on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Suomalaisten yritysten kilpailuasema on hyvä. Niitä arvostetaan Venäjällä, ja suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatuun luotetaan. Vienti Venäjälle on vuodessa kasvanut 20 prosenttia ja kasvu jatkuu. Ilmapiiri on kaiken kaikkiaan varovaisen toiveikas, kertoo juuri ilmestynyt Venäjän-kaupan barometri.

Luoteis-Venäjällä on suomalaisten suurin elinkeinoelämän keskittymä maamme rajojen ulkopuolella. Venäjällä toimii noin 400 suomalaista yritystä, näistä valtaosa Pietarin kaupungin ja Leningradin alueella.

Vienti Venäjälle vetää

Vienti Venäjälle on selvästi piristynyt. Lähes puolet Venäjän-kaupan barometrin vastaajista kertoo viennin lisääntyneen kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Puolet vastaajista arvioi kasvun jatkuvan myös seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Barometrissa eritellään vientiyritykset ja ne yritykset, joilla on liiketoimintaa Venäjällä. Liiketoiminnalla tarkoitetaan suomalaisyrityksen Venäjällä olevien myynti- tai markkinointiyksikköjen toimintaa, tuotteiden ja palvelujen tuotantoa Venäjällä tai muuta vastaavaa toimintaa. Reilu puolet näistä yrityksistä uskoo liiketoimintansa kasvun jatkuvan myös ensi vuonna.  

Viidennes kyselyyn vastanneista aikoo investoida Venäjälle. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö tai edustusto Venäjällä. Investointeja tekeviä yrityksiä ovat esimerkiksi Peikko Group, Meka Pro, Ensto ja Joutsen.

Venäjän poliittinen tilanne suurin ongelma

Kyselyssä suurimmaksi ongelmaksi nousi poliittinen tilanne. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi, että Venäjän tuonninkorvauspolitiikalla ja protektionistisilla toimilla on ollut vaikutusta yrityksen toimintaan. Yrityksiin vaikuttavat muun muassa Venäjän vastapakotteet ja kotimaisten tuotteiden suosiminen. Yritykset ovat reagoineet tilanteeseen lisäämällä panostuksiaan muun muassa markkinointiin ja myyntiin.  

Myös ruplan vaihtokurssi on ongelma yrityksille. Vientiyrityksillä ruplan kurssi oli vielä toiseksi yleisin ongelma, kun liiketoimintaa paikallisesti harjoittavilla toiselle sijalle ylsivät rahoitusongelmat. 

Venäläisten matkailu Suomessa kasvaa

Ruplan kurssin vahvistuminen ja vakiintuminen tarkoittaa, että venäläisten turismi Suomeen on taas piristynyt. Sekä ostosmatkailu että yöpymiset Suomessa ovat kasvamassa. Suomen imago on edelleen hyvä. Venäläisen Levada-tutkimuskeskuksen mukaan 68 prosenttia venäläisistä suhtautuu myönteisesti tai erittäin myönteisesti Suomeen. Myönteisimmät arviot antoivat nuoret, koulutetut ja varakkaat. Suomessa kiinnostaa eniten luonto, nähtävyydet ja ostoksien teko. Suomen Pietarin-edustustossa kirjoitettaneen tämän vuoden loppuun mennessä 600 000 viisumia – suuri määrä, mutta tuplasti enemmän viisumeita kirjoitettiin vuonna 2013. Päivittäin jätetään 2000 viisumihakemusta, ja lähes joka viidennellä pietarilaisella on viisumi Suomeen.

Yrityksille tarjolla apua kansainvälistymiseen

Yrityksille on tarjolla runsaasti apua ja tukea kansainvälistymiseen. Team Finland -verkosto kokoaa yhteen julkisrahoitteiset kansainvälistymispalvelut neuvonnasta rahoitukseen. Suomalais-venäläinen kauppakamari auttaa ja neuvoo eri tilanteissa. Finnvera auttaa rahoituksen kanssa, ja ulkoasiainministeriön kautta saa apua jos joutuu pulaan vaikka viranomaisten kanssa. Jokainen Suomen ulkomaanedustusto, kuten myös Pietarin-pääkonsulaatti, palvelee nyt entistä paremmin yritysten kansainvälistymistä.

 

Thomas Palmgren
kansainvälisten asioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Thomas Palmgren

kansainvälisten asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät