Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Voitetaan virus yhdessä 

Useille pienyrittäjille koronaviruksen aiheuttama epidemia on todella vakava paikka. Sykli on tuttu, 7–10 vuoden välein tapahtuva talouden taantuma on taas alkamassa. 

Tilanne osoittaa jälleen, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei ole olemassa sellaista kuin yritysvastuu. On henkilö. Yksi tai muutama henkilö, joka on vastuussa parhaimmillaan sadoista työntekijöistä sekä yrityksensä tulevaisuudesta.

Tämä henkilö saattaa tällä hetkellä itkua pidätellen soittaa asiakkaitaan läpi peruen työkeikkojaan, tietäen samalla laittavansa oman ja ystäviensä elannon vaakalaudalle.  

Olemmeko sitten oppineet edellisistä kriiseistä jotain, kuten yhteistyötä työnantaja- sekä työntekijäjärjestöjen osalta? Jotain mikä voisi auttaa tilanteen yli? 

Joustavuus on avainasemassa  

Koronaepidemia on hyvä esimerkki siitä, miksi joustavuus on ensiarvoisen tärkeää työmarkkinoilla työnantajan sekä työntekijän välillä ja miksi työnantajapuoli sitä kovasti painottaa.

Muutama kuukausi sitten käydyt työehtosopimusten neuvottelut olisivat hyvin erilaisia nyt. Tämä kriisitilanne alleviivaa sitä, että palkkaratkaisujen tulisi olla aina maltillisia, eikä työntekijän aseman turvaaminen vaadi äärimmäisen kireää sopimusta, joka nyt voi koituakin hänen kohtalokseen.

Työpaikkasopimisen eli paikallisen sopimisen ansiosta lomautuksilta voidaan välttyä sopimalla lyhyemmistä työajoista tai pitämällä lomapäiviä ennakkoon. Koronakriisin aiheuttama äkillinen kassavaje voi johtaa konkurssiin pienissä yrityksissä, jos ei voida maksaa palkkoja tai laskuja. Työehtosopimuksiin olisi saatava neuvoteltua myös yrittäjän kriisejä tukevia mukautuksia, joka antaisi joustoa maksuaikoihin sekä velvollisuuksiin.  

Vai onko sittenkin niin, että nykyiset sopimukset, ovat aivan liian kankeita viennistä riippuvaisessa ja entistä modernimmassa Suomessa? 

Mika Hippeläinen 
Nuorten Yrittäjien verkoston johtoryhmä 
Pirkanmaan Yrittäjät ry 

Yrittäjät kertovat yrittäjien arjesta ja juhlasta.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.