Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yksinyrittäjän hyvinvointi parantaa yrityksen tulosta

Liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen on tutkinut työilmapiirin ja yrityksen tuloksellisuuden välistä yhteyttä suomalaisissa pk-yrityksissä (Kauppalehti 27.2.2019). Lehtisen tutkimustulosten mukaan hyvän työilmapiirin pk-yritys esimerkiksi kykenee investoimaan, maksamaan osinkoja tai lyhentämään velkojaan enemmän verrattuna huonon työilmapiirin keskivertoyritykseen.

Vastaavanlainen yhteys on mielestäni yksinyrittäjän hyvinvoinnin ja yrityksen menestymisen välillä. Mitä paremmin yksinyrittäjä voi, sitä suuremmat mahdollisuudet yrityksellä on menestyä myös taloudellisesti.

Työmäärä on ongelma

Yksinyrittäjistä tehdyissä opinnäytetöissä suurimmiksi haasteiksi ovat nousseet epätasainen tai riittämätön töiden määrä. Huoli töiden riittämisestä synnyttää taloudellisia haasteita, mikä puolestaan lisää stressiä.

Toisaalta osa yksinyrittäjistä kärsii ylipitkästä työajasta, mikä on tyypillistä erityisesti useampaa työtä tekevälle. Ylipitkä työaika muodostuu ongelmaksi, kun siitä kehittyy pysyvä olotila.

Pysähdy ajoissa

Terveys, työkyky, työtehokkuus ja stressi vaikuttavat kiinteästi toisiinsa. Tärkeintä on huolehtia hyvästä työkyvystä, eikä pysähtyä vasta kun tehokkuus on laskenut ja terveys oireilee.

Yksinyrittäjän hyvinvointi on laaja kokonaisuus, eikä yhden osa-alueen ongelma välttämättä aiheuta koko korttitalon murtumista. Ongelmiin tulisikin puuttua riittävän ajoissa, jolloin huono kehityssuunta ehditään katkaista.

Tarjolla tukea yksinyrittäjän hyvinvoinnin parantamiseen

Työeläkeyhtiö Elon ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä vuonna 2018 selvitettiin yrittäjien hyvinvoinnin ja yritystoiminnan onnistumista. Keskeinen tutkimustulos oli yrittäjäosaamisen yhteys menestykseen. Yksinyrittäjän oman osaamisen vahvistaminen on paras sijoitus, minkä yrittäjä voi tehdä. Tutkimuksen toinen tärkeä johtopäätös oli, että omasta työkyvystä huolehtiminen ja terveysriskien välttäminen on investointi, joihin panostamalla on merkitystä yrityksen kehitykseen.

Me Suomen Yrittäjissä tarjoamme tukea yksinyrittäjän hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaikki lähtee liikkeelle kuitenkin jokaisen omasta toiminnasta, kuinka pitää itsestään huolta eikä uuvu työn alle. Yksinyrittäjän kannattaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, sillä se vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

11 tapaa tukea yksinyrittäjän hyvinvointia ja yrityksen menestystä

 1. Kehitä ajanhallintaa. Sinä hallitset kalenteria, eikä kalenteri sinua.
 2. Verkostoidu. Vertaistuki on arvokasta, et ole yksin.
 3. Huolehdi riittävästä levosta. Univaje heikentää muistia, keskittymiskykyä ja tehokkuutta.
 4. Aseta kunnianhimoisia, mutta realistisia tavoitteita yrityksen toiminnalle.
 5. Vahvista omaa osaamistasi, erityisesti talouden ja markkinoinnin näkökulmasta.
 6. Varaa aikaa säännölliselle liikunnalle, sillä se lisää hyvinvointia, vireyttä ja työstä palautumista.
 7. Tarkastele työsi sisältöä, onko siinä korjattavaa? Työstään innostunut menestyy paremmin.  
 8. Seuraa omaa jaksamistasi. Onko työterveyshuolto kunnossa?
 9. Pyhitä aikaa perheen ja ystävien kanssa yhdessäololle, sillä he ovat tärkeä voimavara.
 10. Muista syödä säännöllisesti ja suhteellisen terveellisesti, jaksat paremmin.
 11. Ota lomaa. Työstä täytyy välillä päästää irti ja palautua.

Mika Hämeenniemi
toimialapäällikkö 
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mika Hämeenniemi

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimialapäällikkö, jonka vastuulla ovat toimialajärjestöt, yksinyrittäjätoiminnan koordinointi sekä yrittäjien hyvinvointiteemoja.