Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yksinyrittäjätukea jatkettava ja uudistettava

Tarkastelin uusimman Yrittäjägallupimme tuloksia koronakriisin vaikutuksista yrityksiin yksinyrittäjän näkökulmasta. Tuloksista löytyy jotain yllättävääkin: 

Vaikka kaikilla yrittäjillä on nyt haasteita ja syksy näyttää koronakriisin pitkäaikaiset vaikutukset, näyttävät yksinyrittäjät pärjänneen aavistuksen paremmin kuin työllistävät yritykset. Esimerkiksi kun kysyttiin ”onko koronavirus aiheuttanut yrityksellesi ongelmia?” Yksinyrittäjillä ”kyllä” vastauksia oli 59 prosenttia, kun taas 5–9 henkilöä työllistävissä yrityksissä 70 prosenttia ja 10 tai yli työllistävillä peräti 79 prosenttia.  Sama linja toistuu myös muissa vastauksissa.

Yhteenvetona yrittäjien vastausten perusteella voi todeta, että ongelmista huolimatta koronan haitalliset vaikutukset yksinyrittäjille ovat olleet pienemmät kuin työllistävillä yrityksillä. Tässä tulee huomioida se, että vaikutukset riippuvat toimialasta hyvin paljon.  

En myöskään ongelmia vähättele. Monella yksinyrittäjällä korona on merkinnyt esimerkiksi ennestäänkin pienien säästöjen kuluttamista pahimman yli pääsemiseksi. On hyvä tiedostaa, että vain 18 prosentille pandemia ei ole aiheuttanut mitään ongelmia.  

Osatekijä sille, että yksinyrittäjiällä on mennyt vähän vähemmän huonosti kuin työnantajayrittäjillä on varmasti se, että yksinyrittäjyyden kasvavan suosion yksi yleinenkin syy on joustavuus: yksinyrittäjä pystyy sopeuttamaan toimintaansa nopeasti erilaisissa suhdannetilanteissa.  

Yksinyrittäjäverkostot tuovat tukea ja turvaa

Kesällä keskustelin monen yrittäjän kanssa. Moni yksinyrittäjä kertoi, että iso merkitys omalle menestymiselle on ollut verkostot. Tämäkin ilmentää yksin yrittämisen luonnetta: siinä ei olla yksin vaan toimitaan laajoissa verkostoissa hankkien osaamista ja palveluita muilta yrittäjiltä.

Nämä verkostot ovat selvästi auttaneet myös ahdistavissa tilanteissa, sillä moni on löytänyt tärkeän keskustelukumppanin toisesta yrittäjäkumppanista. Hienoimpia tarinoita taas ovat ne, kun luovat yksinyrittäjät ovat keksineet verkostossaan aivan uusia tuotteita tai palveluita.   

Yrittäjät vaatii yrityskehitysseteliä yksinyrittäjille

Vähän parempi kyky selviytyä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksinyrittäjät eivät tarvitsisi julkista tukea. Yrittäjägallupin mukaan kolmannes yksinyrittäjistä tarvitsee kriisistä selviämiseen suoraa julkista tukea. Tähän mennessä työttömyysturva ja yksinyrittäjätuki ovat olleet tärkeitä välineitä sille, että yrittäjä on voinut jatkaa työtään.  

Nyt näyttää siltä, että koronaa ei ole selätetty. Olemme esittäneet, että yksinyrittäjätuen hakuaikaa pitäisi jatkaa nykyisin ehdoin vuoden 2020 loppuun.

Lisäksi pitäisi lanseerata kuntien tai niiden elinkeinoyhtiöiden kautta jaettava yksinyrittäjän yrityskehitysseteli, jota voisi käyttää liiketoiminnan kehittämiseen. Yrityskehitysseteli on tarpeen, koska yksinyrittäjillä ei ollut mahdollisuutta hakea Business Finlandin tai Ely-keskusten kehittämistukea. 

Yksinyrittäjätukea ehtii hakea 30.9. saakka! – Yrittäjät vaatii tuelle jatkoa

Ensimmäinen vaihe on kuitenkin se, että jokaisen yksinyrittäjän kannattaa nyt katsoa täyttääkö yksinyrittäjätuen kriteerit. Kunnat ovat vastaanottaneet hieman yli 36 000 yksinyrittäjien koronatukihakemusta. Hakemuksista on käsitelty noin 34 000 ja hyväksyttyjä hakemuksia on vajaat 30 000. Avustusta on mahdollista hakea 30.9. saakka. Tuen saamisen tarkastelujaksona käytetään ajankohtaa 16.3.2020–31.8.2020.  


Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.