Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjä on palvelunsa ansainnut

Viime viikolla juhlittiin yrittäjän päivää. Aina 5.9. tavataan sanoa, että yrittäjä on päivänsä ansainnut. Näin todella on, mutta muunnan sen nyt muotoon: yrittäjä on myös palvelunsa ansainnut. Tämä sopii moneen palveluun. Koronakriisin aikana on tarvittu erilaisia palveluita, jotta yritystoiminta voi poikkeusoloissa jatkua.  

Tässä keskityn yhteen peruspalveluun, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se ei ole pelkästään sote-alan yrittäjien asia.  Siihen liittyvät ratkaisut vaikuttavat veroasteeseen, työntekijöiden saamiin palveluihin ja näin myös yrityksien toimintaedellytyksiin.

Keskellä koronakriisiä kesäkuussa hallitus julkisti lakiluonnokset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Hallituksen esitys on puhtaasti julkisen palvelutuotannon ja sen rahoittamiseen liittyvä uudistusaie. Se ei yksityistä sektoria eli yrityksiä ja järjestöjä huomioi.  

En halua liioitella, mutta samaan aikaan suomalaiset ovat kärsineet siitä, että koronatesteihin ei pääse. Ihmisten terveyden lisäksi muutenkin vaikeuksissa olevilta yrityksiltä ovat jääneet palvelut saamatta. Yritykset maksavat odottelun vuoksi turhia kustannuksia sairauspäivistä ja sijaiskuluista, kun koronatestaus ei toimi. Yksityistä kapasiteettia testauksessa ei ole täysimääräisesti otettu käyttöön. Tämä ilmentää minusta yleisemminkin suhtautumista yksityisiin palveluntuottajiin.    

Sote-lakiesitys unohtaa 18 000 sote-yrittäjää ja heidän työntekijänsä

Me Suomen Yrittäjissä julkistimme tällä viikolla näkemyksemme sote-lakiluonnoksiin. Hallituksen esitystä pitää korjata paljon, sillä pienillä muutoksilla uudistus ei parane: kun väestö vanhenee nopeasti, Suomessa tarvitaan enemmän ja parempia hyvinvointipalveluita, ja pian! 

Kun aiheen yhdistää viime viikkoina käytyyn keskusteluun työnantajien kustannuksista, irtisanomisista ja vientisektorin kilpailukyvystä, ei ole ihme, että monen yrittäjän näkymä on epävarma.  

En usko kenenkään oikeasti ajattelevan, että raha tulee seinästä ja nyt pitäisi heikentää yrityksien tulevaisuudenuskoa. Näin vaan nyt on käymässä.    

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa hallituksen esitys ei ota huomioon Suomessa toimivien yli 18 000:n ja 80 000 henkilöä työllistävän sote-yrityksen merkitystä osana palveluntuottajaverkostoa. Lakiesitys ei tunnista laisinkaan monipuolista, paikallista palvelutuotantoa, yritysten työllisyysvaikutuksia tai kuntien elinvoimaisuustekijöitä. Yritysvaikutusten arviointi on jätetty käytännössä kokonaan tekemättä. 

On aivan selvää, että hallituksen sote-esitys johtaisi yritysten aseman heikentymiseen ja niiden saamien palveluiden vähenemiseen. Sen seurauksena palveluiden saatavuus heikkenisi erityisesti maaseudulla. Siksi teimme ison joukon korjausesityksiä. Löydät ne täältä

Toivon, että jokainen teeman ja tavoitteemme tärkeäksi kokeva voisi omissa kontakteissaan tuoda esiin muutosesityksiämme ja jakaa lausuntoamme. Oman lausunnon antaminen lausuntopalvelussa on myös toivottavaa.  

Anssi Kujala 
varatoimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät   

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.