Etsi

Yrittäjää ei saa pakottaa luopumaan yhtiön osakkeista yrityssaneerauksessa

Pitäisikö Suomeen säätää laki, joka mahdollistaisi sen, että velkojat voivat vaihtaa osan yhtiön velkamäärästä yhtiön osakkeiksi ilman omistajayrittäjän suostumusta?

Valtiovarainministeriön alainen työryhmä esitti vuosi sitten, että yrityksen velkasaneerauksessa pitäisi voida muuttaa saneerausvelkoja velallisyhtiön osakkeiksi. Tämä voitaisiin toteuttaa ilman yrittäjän suostumusta myös aivan pienissä yrityksissä.

Valtioneuvosto teetti asiasta kansainvälisen selvityksen, joka julkaistiin tammikuussa. Selvityksessä vertailtiin eri maiden yrittäjien tilannetta maksukyvyttömyys- ja yritysjärjestelytilanteissa. Suomen Yrittäjät oli mukana selvitystyön tekemistä tukemaan perustetussa asiantuntijaryhmässä.

Velkakonversio hyvin harvinainen

Selvitys tarkasteli Suomea, Ruotsia, Tanskaa, Yhdistyneitä kuningaskuntia, Alankomaita, Saksaa, Ranskaa, Sveitsiä ja Yhdysvaltoja. Kävi ilmi, että pakollista velkakonversiota voi käyttää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vain Saksassa. Sielläkään kallista ja raskasta saneerausinstrumenttia ei käytännössä käytetä pieniin yrityksiin.

Velkasaneeraus ei voi olla kaappaus

En näe mahdollisena sellaista lakimuutosta, joka sallii jopa 90 prosenttia yrittäjän osakkeiden siirtämisen velkojille ilman yrittäjän suostumusta. Saneerauksen tehtävä on tervehdyttää jatkamiskelpoinen yritys, ei mahdollistaa yrityskaappauksia tai muuten loukata yrittäjän omistusoikeuksia.

Varsinkin pienissä yrityksissä toiminta ja menestyminen perustuu yrittäjän omaan työpanokseen ja osaamiseen. Pakollinen velkakonversio ei auta tällaisen yritystoiminnan tervehdyttämisessä ja saattaa päinvastoin kannustaa puuttumaan maksukyvyttömyysongelmiin liian myöhään.

On hyvä, että selvitys tehtiin. Esitetyt väitteet siitä, että Suomi olisi rahoittajien silmissä konversion osalta eri asemassa verrokkimaiden kanssa, ei pidä paikkansa. Lisäksi finanssialan monialaistuminen voi muuttaa tilannetta siten, että saneerausyrityksen osakekanta muuttuu kiinnostavaksi.

Ongelmiin puututtava ajoissa

On tärkeää, että lainsäädäntö perustuu oikeaan tietoon ja ymmärrykseen siitä, miten erilaiset vaihtoehdot tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan ja olosuhteisiin. Suomessa yli 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Suuryrityksiä meillä on vain 0,2 prosenttia.

Pidän tärkeänä, että osakkeita koskevat järjestelyt perustuisivat velkojan ja velallisyrittäjän väliseen sopimukseen jatkossakin, ei pakkoon. Vapaaehtoisia järjestelyitä olisi perusteltua kehittää Suomessakin, sillä aikaisen vaiheen järjestelyillä on tutkitusti myönteistä vaikutusta myös velkojan perimien saatavien määrään.


Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Tiina Toivonen

Suomen Yrittäjät
lainsäädäntöasioiden päällikkö