Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän jaksaminen on aina ajankohtaista

Lähes puolet yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa, kahdeksalla prosentilla työviikko venyy jopa yli 70 tuntiin, joka viides työikäisestä kärsii mielenterveysongelmista, kuten ahdistuksesta tai masennuksesta, OECD maissa 30–50 prosenttia kaikista uusista sairausloma- ja työkyvyttömyyshakemuksista liittyy mielenterveyshaasteisiin ja lievistä tai keskivaikeista mielenterveysongelmista kärsivistä 70 prosenttia kertoo vaikeuksista työssä ja alentuneesta tehokkuudesta.

Lisätään näiden tilastojen päälle globaali koronapandemia, kärsivä talous ja kasvava työttömyys, niin voidaan olettaa, että monen yrittäjän kohdalla kynttilä palaa nyt molemmista päistä. 

Yrittäjän kannattaa harjoitella selviytymiskykyä

Kaikkeen ei voi vaikuttaa, ja hektisyys ja maailmanlaajuiset terveyskriisit ovat osa elämää tulevaisuudessakin. Siksi kyky selviytyä ja sietää painetta ja muutosta on taito, jota jokaisen kannattaa treenata. Selviytymiskyky eli resilienssi on totta kai myös psyykkinen ominaisuus, jota toisilla on enemmän kuin toisilla. 

Tunnemme varmasti jokainen yrittäjiä, jotka ovat monista vaikeista vastoinkäymisistä huolimatta puskeneet eteenpäin ja taas toisia, joille pienimmätkin hankaluudet ovat olleet liikaa. Selviytymiskyky kasvaa iän ja kokemusten myötä, mutta sitä lisääviä taitoja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky, itsesäätelykyky ja optimismi.

Niinkin yksinkertaisilla keinoilla kuin hyväksymällä vallitseva tilanne ja tunnistamalla epämukavat tunteet ja huolet, joihin voi vaikuttaa, puhumalla tai kirjoittamalla, luomalla vaihtoehtoisia toimintatapoja totuttujen tilalle, opettelemalla rauhoittumisen keinoja, liikkumalla, lepäämällä, syömällä hyvin ja tekemällä kiitollisuusharjoituksia voi jo kasvattaa omaa resilienssiä merkittävästi. 

Tukea jaksamiseen on tarjolla 

Olen yrittäjäperheen kasvatti ja omin silmin nähnyt, mitä kova stressi ja pitkät päivät voivat saada aikaan. Siksi olen iloinen siitä, että keskustelukulttuuri on muuttunut erityisesti nuorten yrittäjien parissa. Vaikeuksista ja jaksamisesta uskalletaan puhua, häpeän leima ei tahraa nuorta yrittäjää vaan päinvastoin kasvattaa; talousvaikeuksista, konkurssin, johtamisen haasteista ja arjen ongelmista käydään vuoropuhelua yrittäjäkollegoiden kesken ja jaetaan vinkkejä jaksamisen haasteisiin. 

Vertaistuen lisäksi Suomen Yrittäjien mentorointipalvelu Mentorisi.fi tarjoaa osaavien mentoreiden sparrausta liike-elämän haasteisiin, Mieli ry:n kanssa toteutettu Yrittäjäkilta kertoo mielen hyvinvoinnin tietoja ja taitoja yrittäjille ja eri puolella Suomea toimivat aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset tekevät jokainen osansa yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseen. 

Puhumme paljon yhteiskuntana kestävästä kehityksestä, tulevaisuuden työelämästä, työhyvinvoinnista, taloudesta ja työurien pituudesta. Yrittäjät on otettava tässä keskustelussa paremmin huomioon, he ovat osaltaan luomassa tulevaisuuden hyvinvointia. 

Osallistu Menesty yrittäjäjänä -tutkimukseen, autat meitä auttamaan

Elo ja Suomen Yrittäjät kartoittavat Menesty yrittäjänä -tutkimuksella Suomessa toimivien yrittäjien muutoskyvykkyyttä ja menestykseen vaikuttavia tekijöitä sekä yrittäjien jaksamisen ja työkyvyn tilaa. Tutkimukseen voi osallistua täällä.

Lähteet: Elon ja Fennian luento 18.11.2020, OECD-raportti, Yrittäjägallup

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Aicha Manai

Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö, joka vastaa nuorten ja maahan muuttaneiden yrittäjin toiminnasta sekä Kasvuyrittäjäverkoston koordinoinnista.