Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät ei inhoa ay-liikettä

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kirjoittaa Verkkouutisissa (5.11.) yritysten tilanteesta ja Yrittäjien suhteesta ammattiyhdistysliikkeeseen.

Kirjoituksessa on hyvää analyysia yritysten tilanteesta mutta myös väitteitä, joita on kommentoitava. Palola on erityisen harmissaan siitä, että Yrittäjät on ehdottanut jäsenyrityksilleen, että nämä harkitsisivat työsuhde-etuna YTK:n jäsenmaksun maksamista.

”Onko yrittäjien etujärjestön ay-liikettä kohtaan tuntema inho niin suurta, että se menettää kaiken suhteellisuuden tajun?”, Palola kysyy.

Hallitus on tehnyt oikeaa politiikkaa

Ensiksi olen samaa mieltä Palolan kanssa siitä, että hallitus on tehnyt oikeaa politiikkaa, kun se on auttanut yrityksiä pahimman yli. On jaettu yritystukia, tehty lainsäädäntömuutoksia ja tuettu yrityksiä monella muulla tavalla, mm. kuntien ja erilaisten organisaatioiden toimesta.

Tämä on ollut tärkeää, ja on edelleen olennaista, kun koronan toinen aalto voimistuu ja aiheuttaa myös yrityksille kasvavia ongelmia. Mitä useampi yritys selviää hengissä koronakriisin yli, sitä nopeammin Suomi toipuu. Yritysten tukeminen on myös työntekijöiden ja koko talouden tukemista.

Arvostan toimia, joita ammattiyhdistysliike on ollut tekemässä yritysten auttamiseksi. Esimerkiksi lomautus- ja yt-prosessien nopeutus oli tärkeä linjaus.

Kuten Palola toteaa, nämä toimet ovat turvanneet ”mahdollisimman pitkälti työpaikkojen säilymisen ja sen myötä työntekijöiden toimeentulon”.

Ay-liike kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan

Toiseksi olen eri mieltä siitä, että yrittäjäjärjestössä tunnettaisiin inhoa ay-liikettä kohtaan tai olisi menetetty suhteellisuuden taju.

Ay-liike on osa vapaata yhteiskuntaa, ja olen itsekin toiminut muun muassa pääluottamusmiehenä.

Yrittäjät esitti jäsenilleen YTK:n jäsenmaksua henkilöstöetuna jo vuosia sitten. Haluamme, että kaikilla työntekijöillä on muutosturva. Se on myös yrityksen etu aikana, jolloin yritysten tilanteet muuttuvat nopeasti. Suuri osa työntekijöistä ei kuulu työttömyyskassaan ja on siksi ansioturvan ulkopuolella. Yleisen ansioturvan kannatus on sittemmin lisääntynyt, mikä on hyvä.

Olemme myös selvittäneet, miten henkilöstö suhtautuu YTK:n jäsenyyteen henkilöstöetuna. Jopa 61 prosenttia työntekijöistä pitää sitä hyvänä.

Tämä ei ole mitenkään syrjivää. Työnantaja voi valita työsuhde-etunsa huomioiden taloudellisen tilanteen, ja työntekijä voi ottaa sen vastaan, jos haluaa.

Yrittäjät haluaa sopimisen vapauden

Yrittäjäjärjestö on pitkään halunnut uudistaa Suomen työmarkkinoita. Olemme monesta asiasta – valitettavasti – ammattiyhdistysliikkeen kanssa eri mieltä.

Yrittäjät haluaa jokaiselle työpaikalle sopimisen vapauden, jos työnantaja ja työntekijät yhdessä sitä haluavat – tietenkin minimiehdot turvaten. Tässä meillä on vahva tuki työtä tekevien parissa.

Tavoite ei ole – kuten Palola väittää – työntekijöiden etujen heikentäminen ja työnantajan määräysvallan lisääminen vaan yritysten ja työntekijöiden aseman parantaminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Siksi olemme mm. esittäneet työntekijöiden roolin vahvistamista yritysten johtamisrakenteissa.

Sopimisen pitää olla mahdollista paitsi ammattiliittoa edustavan luottamusmiehen myös koko henkilöstön valitseman luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa. Luottamusmies ei voi olla ainut vaihtoehto, kuten ay-liike esittää, koska sellainen on 5–8 prosentissa työnantajayrityksistä.

Tiedämme, että työpaikkasopimiselle on hyvät edellytykset, koska luottamus ja yhteistyö pk-yrityksissä sujuu tutkimusten mukaan hyvin.

Toisin kuin Palola väittää, emme ole esittäneet luottamusmiehen aseman heikentämistä. Emme vain hyväksy sitä, että luottamusmies voi olla ainut mahdollinen sopijaosapuoli työpaikoilla.

Toivon, että perusteettomien syytteiden sijaan vuoropuhelu Yrittäjien ja ay-liikkeen välillä paranee, ja löytyy ratkaisuja, jotka vahvistavat yritysten ja työntekijöiden asemaa. Se olisi Suomen etu.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.