Etsi

Yrittäjille tärkeä uudistus kannattaa toteuttaa

Monet ammattiliitot valmistautuvat poliittisiin työtaisteluihin estääkseen hallituksen esityksen, jolla on määrä helpottaa työllistämistä keventämällä pienten yritysten irtisanomissuojaa. Työtaistelut alkavat maanantaina 17.9. Ammattiliito Pron, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ja Teollisuusliiton julistamalla ylityökiellolla. Ylityökiellosta kärsivät noiden alojen yritykset, asiakkaat ja työntekijät. 

Hallitus haluaa uudistuksen, jotta pienet yritykset uskaltaisivat tarjota enemmän työtä. Pienelle yritykselle jokainen työntekijä on avainhenkilö, mutta jokainen rekrytointi myös mittava riski. Virhe rekrytoinnissa voi olla kohtalokas, ja siksi yrittäjällä pitää olla mahdollisuus asiallisin perustein irtisanoa työsuhde.

Yrittäjäjärjestö on ajanut pitkään pienten yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen keventämistä.

Hallituksen esitys ei ole tätä kirjoitettaessa valmis. Luonnokset eivät alenna työllistämiskynnystä riittävästi. Esitystä pitää parantaa.

Ekonomistien valtavirta uskoo, että esitys lisäisi yritysdynamiikkaa, parantaisi tuottavuutta, kun ihmiset päätyvät heille sopiviin tehtäviin, tukisi kasvua ja ajan kanssa parantaisi työllisyyttä.

Siksi on onnetonta, että ay-liike on lähtenyt poliittiselle ristiretkelle esitystä vastaan. Taustalla on ammattiliittojen kyllästyminen hallitukseen mutta myös halu vahvistaa ay-liikkeelle mieluisia poliittisia voimia.

Hallitusta pitää vapaassa yhteiskunnassa voida arvostella, mutta poliittinen lakko työrauhan aikana on vastuuton asiassa, joka parantaisi työttömien tilannetta.


Mikael Pentikäinen 
toimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.