Etsi

Yrittäjyys on yhä useamman lukiolaisen tulevaisuutta

Korkeakoulutettujen osuus yrittäjistä on kasvanut jo 41 prosenttiin. On oletettavaa, että osuus jatkaa kasvuaan. Toisin sanoen yhä useampi korkeakoulun kautta työelämään suuntaava lukiolainen toimii jossain vaiheessa uraansa yrittäjänä ja todennäköisesti varsin kansainvälisessä ympäristössä.

Siksi on erinomaista, että viime kesänä eduskunnan hyväksymän lukiolain mukaan lukio-opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Lisäksi lukioiden on jatkossa tehtävä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Lukiokoulutuksen on syytä vahvistaa yrittäjyystaitojen lisäksi myös nuorten yrittäjämäistä asennetta. Sisäinen yrittäjyys on yleinen työelämävalmius, jota odotetaan nopeasti muuttuvassa työelämässä myös palkkatyötä tekeviltä.

Yrittäjyysosaamista terävöitettävä lukion opetussuunnitelmassa

Tulevaisuuden tarpeiden ja lainsäätäjän tahdon on näyttävä myös lukioiden arjessa. Arkea osaltaan ohjaavat Opetushallituksen määrittelemät opetussuunnitelman perusteet. Vuonna 2021 käyttöön otettavien perusteiden luonnos on nyt lausuntokierroksella.

Perusteet on hyvin valmisteltu ja niissä on pyritty tunnistamaan lukiolainsäädännön uudet painotukset. Yrittäjyysosaaminen on kuitenkin luonnoksessa jäänyt turhan kapealle huomiolle ja hautautunut liiaksi yleisten työelämävalmiuksien varjoon.

Koska laki säätää kansainvälisestä osaamisesta sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamisesta tasavertaisina ja toisiaan täydentävinä osaamisina, on niiden oltava tasapainoisesti esillä myös opetussuunnitelman perusteissa. Esitämmekin Suomen Yrittäjien lausunnossa perusteisiin napakoita ja konkreettisia terästyksiä, jotka auttavat yrittäjyyden asettumista luonnollisemmaksi osaksi tulevien lukiolaisten opintoja.

Työelämän ja yrittäjyyden lukiodiplomin valmistelu aloitettava

Eduskunnan sivistysvaliokunta toteaa joulukuisessa mietinnössään, että lukiodiplomit ovat hyvä keino näyttää osaamista myös oppiainerajat ylittäen, esimerkiksi osana yrittäjyyttä koskevia opintoja. Tällä hetkellä mahdollisuus diplomin suorittamiseen on lähinnä taito- ja taideaineissa.

Seuraavalla hallituskaudella selvitetään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi. Tämän selvitystyön yhteydessä on aloitettava myös työelämän ja yrittäjyyden lukiodiplomin ja sen perusteiden valmistelu.

Diplomi tarjoaisi opiskelijalle tunnustetun tavan näyttää eri tavoin kertynyttä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Samalla se kannustaisi lukioita kehittämään opiskelijoiden mahdollisuuksia kyseisten osaamisten kehittämiseen. Korkeakoulut voisivat hyödyntää diplomia valitessaan opiskelijoita yrittäjyyttä painottaviin koulutusohjelmiin.

Viime vuonna toimintansa aloittaneet yrittäjyyden erityisen tehtävän lukiot eli Lauttasaaren yhteiskoulun lukio sekä Ylöjärven lukio tarjoavat yhdessä muiden yrittäjyyttä painottavien lukioiden kanssa diplomin kehittämiselle erinomaisen verkoston. Kehittämistyöhön kannattaa valjastaa myös yrittäjyyskasvatusta, talousosaamista ja työelämäyhteistyötä edistävät muut organisaatiot.


Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
@JoonasMikkila 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Joonas Mikkilä

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö, joka vastaa järjestön korkeakoulu- ja innovaatiopoliittisista sekä digitalisaatioon liittyvistä asioista.