Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysten ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö hyödyttää molempia

Pienet ja keskisuuret yritykset huolehtivat henkilökunnasta ja sinnittelevät yli heikon taloustilanteen pitämällä kiinni henkilöstöstään. Tämä on nähtävissä Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön syyskuussa julkistamassa Pk-yritysbarometrissa, johon vastasi 5100 yritystä. Vaikka talous on supistunut ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja, on hienoa, että 70 prosenttia pk-yrityksistä pyrkii säilyttämään nykyisen henkilöstömääränsä. Vastanneista yrityksistä reilu 50 prosenttia on kouluttanut henkilöstöään.

Yrittäjä ja yrityksen henkilöstö tarvitsevat osaamista, jonka rooli korostuu muuttuvassa maailmassa: keskeistä on toimintaympäristöihin, nopeisiin päätöksiin, markkinointiin ja myyntiin liittyvä osaaminen. Se auttaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja menestymään.

Yrittäjät toivovat aktiivista yhteydenottoa

Yrittäjä tarvitsee koulutuksen lisäksi uusia ideoita, uusia kumppaneita tai uutta työvoimaa, ja siinä ammatilliset oppilaitokset voivat auttaa.

Ammatillinen koulutus mahdollistaa yrityksille ja oppilaitoksille monenlaisia yhteistyömuotoja, joista keskeisimpiä ovat koulutussopimukseen perustuva koulutus, oppisopimuskoulutus sekä lisä- ja täydennyskoulutus. Lisäksi niitä ovat muun muassa vaikuttamistyö sidosryhmissä ja -elimissä ja verkostoissa, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi sekä kumppanuussopimukset ja kehittämistyö. Myös osaamiskartoitukset, tilaisuudet, kiertueet, yrityksiin jalkautumiset, tuotteistetut oppimisympäristöt, digitaaliset ratkaisut sekä portaalit opiskelijoiden ja yritysten kohtaamiseen ovat erinomaisia vaihtoehtoja.

Yrittäjät toivovat, että oppilaitoksista oltaisiin heihin aktiivisesti yhteydessä. Myös yritysten kannattaa luoda yhteyksiä oppilaitoksiin ja sopia yhteisiä käytänteitä. Viestinnässä ja yhteistyössä kannattaa muistaa yhteisen kielen puhumisen tärkeys ja selkeyttää erityisesti opetusalan termejä.

Yrittäjämäiset valmiudet yhä tärkeämpiä työelämässä

Työelämä muuttuu nopeasti, ja yrittäjyydellä ja yrittäjämäisillä valmiuksilla on entistä suurempi painoarvo. Yhteistyö yritysten kanssa vaatii työelämälähtöistä ajattelua. Opetuksen on tärkeä antaa perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle. Siksi opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on oltava ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja verkostoja alueen yrityksiin. Yhteistyöhön voi lähteä matalalla kynnyksellä myös esimerkiksi tutustumiskäyntien, projektien tai tempausten kautta.

Poimi vinkit ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Suomen Yrittäjät ry julkisti lokakuussa Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelman. Ohjelmassa tuodaan esille pk-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niistä toimenpiteistä, joiden avulla yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö syvenisi ja laajenisi. Tutustu ja ota kehittämisohjelma käyttöön!

Lisäksi Suomen Yrittäjät järjesti 6.10. Ammatillinen koulutus yhdistää -verkkoseminaarin, jossa yrittäjät ja oppilaitosten edustajat käsittelivät pk-yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja viestintää. Avauspuheenvuoron piti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Voit tutustua puheenvuoroihin ammatillisen koulutuksen viestintähankkeen sivulla.

Tehdään ammatillista koulutusta näkyvämmäksi ja kerrotaan yrittäjille sen mahdollistamista osaamisen kehittämisen palveluista!

 

Anne Öhman

Projektikoordinaattori

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anne Öhman

Kirjoittaja toimii projektikoordinaattorina Suomen Yrittäjien ammatillisen koulutuksen viestintähankkeessa.