Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työajan pidentyminen 24 tunnilla järjestäytymättömissä yrityksissä

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, joiden mukaan kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen ei olisi mahdollista yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä. Tällaiset väitteet ovat hämmentäviä. 

Kilpailukykysopimuksen mukaan työajan pidennyksestä sovitaan alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Pidentäminen on toteutettu työehtosopimuksissa eri tavoin. Tietojemme mukaan palvelualoilla on muutettu työehtosopimuksen määräyksiä, joten työaika pitenee ilman erillistä paikallista sopimista. 

Kaupan alalla työajan pidennys toteutetaan puolestaan uudenlaisella vuosivapaajärjestelmällä, joka korvaa arkipyhät. 

Joissakin työehtosopimuksissa työajan pidentäminen on toteutettava ensisijaisesti paikallisesti sopien. Näissäkin tilanteissa työehtosopimuksista löytynee erimielisyystilanteiden varalle ns. perälauta. Muuten työaika ei pitenisi lainkaan, jos paikallista sopimusta ei saataisi aikaiseksi. Tällainen tilanne olisi kilpailukykysopimuksen vastainen.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen rakenne on juuri tämä: lähtökohta on paikallinen sopiminen työajan pidennyksestä. Jos yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan päästä, työnantaja voi osoittaa lisätyöajan tuotannon ja toiminnan tarpeiden perusteella.

Lisäksi on huomattava, että työaikalain 10 §:ssä on nimenomaisesti annettu myös järjestäytymättömälle työnantajalle mahdollisuus sopia paikallisesti työntekijöiden kanssa säännöllisen työajan järjestelyistä. Tätä oikeutta ei voida työehtosopimuskirjauksilla rajoittaa.

Vuosittaisen säännöllisen työajan pidentäminen on työaikalain 10 §:n piirissä. Siten myös silloin, kun työehtosopimus edellyttää työajan pidentämisestä sovittavan paikallisesti, voidaan paikallinen sopimus tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä. Lain mukaan tällainen sopimus voidaan tehdä luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa siitäkin huolimatta, että työehtosopimus edellyttäisi sopijaosapuoleksi luottamusmiestä.

Työaikaa koskevia työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan siten myös yleissitovan työehtosopimuksen piirissä olevissa yrityksissä. Yritykset eivät ole työajan pidentymisen osalta eriarvoisessa asemassa. 

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies
Suomen Yrittäjät

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Albert Mäkelä

Asiantuntija
Suomen Yrittäjät

Kirjoittaja työskentelee Suomen Yrittäjissä yrittäjien edunvalvojana. Pääasiallisena vastuualueena ovat työmarkkina-asiat ja immateriaalioikeudet.