Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät peräänkuuluttavat aitoa työpaikkasopimista: ”Hallitusohjelman kirjaukset käyttöön”

Paikallisen sopimisen lainsäädäntöä valmistellut työryhmä jätti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle tänään. Suomen Yrittäjät jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Suomen Yrittäjät ei hyväksy mietinnössä esitettyä järjestelmää, jossa vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluva luottamusmies voisi olla paikallisen sopimisen osapuoli silloin, kun työehtosopimus sitä edellyttää.

Yrittäjien mukaan luottamusmiesvaatimus johtaisi työntekijöiden velvoitteeseen järjestäytyä työehtosopimuksen tehneeseen ammattiliittoon, jos työpaikalla halutaan sopia paikallisesti poiketen tietyistä työehtosopimuksen mukaisista työehdoista. Tämä vaikeuttaisi sopimista.

Luottamusvaltuutettua koskeva sääntely pykälissä jo vuodesta 2001

Lainsäädäntöön on jo vuonna 2001 juuri järjestäytymättömiä yrityksiä varten luotu luottamusvaltuutettua koskeva sääntely. Se ei edellytä järjestäytymistä yritykseltä eikä työntekijältä.

Suomen Yrittäjät on esittänyt lainsäädännön pohjaksi mallia, jonka mukaisesti paikallisen sopimisen työntekijöitä edustavaksi sopijakumppaniksi hyväksytään luottamusmiehen ohella myös luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja.

– Lisäksi paikallinen sopimus on voitava tehdä työnantajan ja henkilöstön kanssa yhdessä, jos työntekijät näin haluavat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Edellä esitetty malli kohtelisi järjestön mukaan järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä yrityksiä tasapuolisesti.

– Sopimisen rajat tulisivat aina työehtosopimuksesta, joten järjestäytymättömät yritykset eivät pääsisi parempaan asemaan. Malli asettaisi myös työntekijät keskenään yhdenvertaiseen asemaan järjestäytymisestä riippumatta, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula korostaa.

Pääministeri Juha Sipilä on ilmoittanut, että työryhmän ehdotuksia ei oteta jatkovalmisteluun.

Hallituksen uskallettava toteuttaa ohjelmaansa

Paikallisen sopimisen edistäminen vesittyi, kun hallitus siirsi keskeisimmän työmarkkinoiden rakenneuudistuksen työmarkkinaosapuolten neuvottelupöytään.

Suomen Yrittäjät kannustaa hallitusta käyttämään vaaleissa kansalta saamaansa valtaa ja toteuttamaan omaa ohjelmaansa rohkeasti. Työmarkkinoille tarvitaan perinpohjainen reformi, jotta yritykset voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja luoda työpaikkoja. Laaja mahdollisuus aitoon paikalliseen sopimiseen työpaikoilla olisi kilpailukyvyn ja kasvun parantamisessa avainasemassa.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi