Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät jätettiin työllisyysneuvotteluista ulos – Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Maan hallitus ei kutsunut pk-yritysten edustusta tämän päiväisiin työllisyysneuvotteluihin. SY tarjoaa oman kasvulistansa keskusteluun.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöjen johtajat kokoontuvat tänään keskustelemaan kilpailukykysopimuksesta ja työllisyyspaketista.

– Miksi hallitus antaa työmarkkinajärjestöille monopolin työllisyysasioihin? Viime viikot on toistettu työllisyysasteen nostamisen olevan ykkösasia. Jos tätä todella halutaan, eikö silloin pitäisi kuulla myös niitä, jotka työpaikkoja voivat tarjota eli yrittäjiä? Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kysyy.

Lähes kaikki suomalaisyritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Ne ovat luoneet uudet työpaikat viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja niihin myös tulevat työpaikat syntyvät. Yli puolet Suomen työnantajayrityksistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.

Unohdetaan jatkokiky, nyt tarvitaan uusia toimia

Yrittäjäjärjestön mukaan hallituksen tavoite 110 000 uudesta työpaikasta ei ole täyttymässä. Velkaantuminen on edelleen nopeaa ja kasvu hyvin hidasta. 

– Nyt ei kannattaisi tehdä jatkokikyä vaan rakentaa työllisyysohjelmaa uudelta pohjalta, Mäkynen toteaa.

Yrittäjäjärjestö tarjoaa omat ehdotuksensa työllisyyden parantamiseksi

SY:n mukaan työllisyyden parantamiseksi tarvitaan enemmän ja rohkeampia toimia kuin nyt on tiedossa. Yrittäjäjärjestön ehdottamassa uudistusohjelmassa on 10 keinoa työllisyyden parantamiseen ja investointien kiihdyttämiseen.

Yrittäjäliike ehdottaa paikallisen sopimisen edistämistä lakimuutoksin, pienyritysten irtisanomisten helpottamista, kunnianhimon lisäämistä sääntelyn järkeistämiseen ja koulutussopimuksen aikaistamista.

Keinoja asuntorakentamisesta investointien tukemiseen

Yrittäjäjärjestö ehdottaa myös pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen kiihdyttämistä sekä kilpailun ja markkinalähtöisyyden lisäämistä muun muassa varmistamalla hankintojen jakaminen sekä edellyttämällä, että Posti kilpailuttaa tuotantonsa. 

Veropolitiikassa Suomen Yrittäjät ehdottaa joustavaa investointi- ja toimintavarausta sekä tukee yrittäjävähennyksen ja maksuperusteisen arvonlisäverotuksen toteuttamista. Kasvuteeseissä yrittäjäjärjestö ehdottaa myös omistajanvaihdoksia tukevia veromuutoksia ja pk-yritysten rahoituksen turvaamista muun muassa selvittämällä mahdollisuudet investointien rahoituksen korkotukeen.

10 keinoa talouskasvuun ja parempaan työllisyyteen

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi