Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yhteisen työmme tuloksia

 • Yrittäjien arvostus on kohentunut.
 • Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 • Yle-veron maksuperuste muutettiin yrityksen tulokseen pohjautuvaksi – valtaosa välttyy verolta.
 • Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 • Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 • Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 • Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 • Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 • Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 • Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 • Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 • Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluiden tuotannossa on helpottunut.
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 • Verohallinnon palvelu on parantunut.

Mitä saimme aikaan 2015–2019
Kalvosarjassa esitettyihin asioihin Suomen Yrittäjät on ajanut muutosta sinnikkäästi useiden vuosien ajan, osa asioista on vaatinut jopa yli vuosikymmenen kestänyttä vaikuttamistyötä.
» Kalvosarja Näin vaikutamme

» Mitä saimme aikaan vuonna 2019?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2018?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2017?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2016?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2015?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2014?