Search

Emergency banner

Aineeton ansainta ja IPR

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet eli IP-oikeudet (IPR) ovat tänä päivänä yhä useammille eri alojen yrittäjille erittäin tärkeä liiketoiminnan edellytyksiä parantava työkalu markkinoille mentäessä. Ne suojaavat uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista monesti kovaa kilpailua vastaan ja mahdollistavat muutoinkin parempaa ansaintaa lisensoinnin eli IP-oikeuksien käyttöluvista sopimisen kautta. 

IP-oikeuksien suojan kohteena on aineetonta omaisuutta, jolla voi olla suurta arvoa nyt tai tulevaisuudessa: esimerkiksi keksintö, tuotemalli, digitaalinen taideteos, brändäytymistä vahvistavat yrityksen ja sen tuotteiden tunnukset sekä salaisena pidettävät tiedot.

Jopa vasta toimintaansa aloittelevalla yrityksellä, kuten vaikkapa teknologia-alan startupilla tai muotoilutoimistolla, voi olla hallussaan näitä kaikkia.

Tämän lisäksi yritys saattaa hyödyntää vahvasti myös muiden omistamia IP-oikeuksia osana tuotteitaan, mikä on niin ikään huomioitava esimerkiksi sopimuksia laadittaessa.

IP-oikeuksiin liittyvä suunnittelu kannattaa aloittaa heti

Huomionarvoista onkin, että immateriaalioikeuksiin liittyvä kartoittaminen ja suunnittelu ei suinkaan ole vain suurempien, jo menestystä niittäneiden yritysten asia. Ihanteellisesti asiaan tulisi kiinnittää huomiota yritystoiminnan varhaisesta vaiheesta alkaen, liiketoimintasuunnitelman laatimisen osana. Näin voidaan tehokkaimmin välttää erilaiset merkittävät liiketoimintariskit, kuten vaikeasti hallittava tuotteen jäljittely taikka suojauksen epäonnistuminen, jos esimerkiksi keksintö tai tuotemalli on julkistettu ennen IPR-rekisteröintejä.

IPR-strategian laatiminen on investointi

Yrityksen niin sanotun IPR-strategian laatiminen on siis investointi, jolla voidaan paitsi välttää turhia ja kohtalokkaita riskejä, myös parantaa yrityksen tuotteiden kaupallista potentiaalia esimerkiksi yhteistyökumppanien ja rahoittajien silmissä, kun suoja-asiat ovat kunnossa.

Toisaalta IPR-asiat mielletään usein vaikeiksi hahmottaa, ja toiminnan alkuvaiheessa ei välttämättä ole mahdollisuuksia investoida omiin tarpeisiin räätälöityihin sopimuspohjiin, joilla asioista voitaisiin sopia järkevästi. Näihin tarpeisiin Ornamo ry on yhteistyössä Akavalaiset Yrittäjät ry:n kanssa toteuttanut uuden aineetonansainta.fi -sivuston, jonne on koottu inspiroivia yritystarinoita, IPR-asiantuntijoiden tietoiskuja, oppaita, sopimusmalleja ja runsaasti linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin. Näillä työkaluilla toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä pääsee hyvään vauhtiin yrityksensä aineettoman ansainnan kehittämisessä!


Jussi Ilvonen
Lakimies, Materiasta Aineettomaan Ansaintaan -hankkeen projektipäällikkö
Ornamo ry

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Vierailija

Kirjoittajat kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista.