Search

Emergency banner

Miltä näyttää uusi Euroopan parlamentti?

Kevään europarlamenttivaaleissa valittiin 751 eurokansanedustajaa eli meppiä edustamaan Euroopan kansalaisia Euroopan parlamenttiin. Suomalaisia parlamentin jäsenistä on 13. Neljästoista suomalaismeppi tarttuu ohjaksiin, mikäli britit lopulta lähtevät EU:sta ja 73 brittimepin paikat jaetaan uudelleen ja osa poistetaan.

Euroopan parlamentin uudet jäsenet ovat kesällä järjestäytyneet omiin poliittisiin ryhmiinsä, joita uudessa parlamentissa on seitsemän: Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP (Suomesta kokoomus), Sosialistien ja demokraattien ryhmä S&D (Suomesta SDP), Renew Europe (Suomesta keskusta ja RKP), Vihreät Greens/EFA (Suomesta vihreät), Identiteetti ja Demokratia (Suomesta perussuomalaiset), Euroopan konservatiivit ja reformistit ECR, Euroopan yhtynyt Vasemmisto GUE/NL (Suomesta vasemmistoliitto). Lisäksi ryhmien ulkopuolella meppityötä tekee 57 sitoutumatonta edustajaa.

Vaikka mepit äänestävät usein poliittisten ryhmiensä linjan mukaisesti, suomalaisen eduskuntajärjestelmän kaltaista ryhmäkuria Euroopan parlamentissa ei tunneta. Parlamentin työtä johtaa seuraavan 2,5-vuotiskauden Italialainen demarimeppi David Sassoli tukenaan 14-henkinen varapuhemiehistö, johon myös suomalaismeppi Heidi Hautala kuuluu.

Uutta ryhmäkentällä tällä kaudella on sekä entisen ALDE ryhmän brändäys Renew Europeksi sekä uusi äärioikeistolainen ID-ryhmä, johon edellisellä kaudella toiminut ENF-ryhmä fuusioitui. Myös perussuomalaisten edustajat ovat siirtyneet ECR-ryhmästä ID:n jäseniksi.

Työ tehdään valiokunnissa

Varsinaista lainsäädäntötyötä Euroopan parlamentissa tehdään 22 valiokunnassa. Suomalaisjäseniä saatiin sankoin joukoin Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVIin (Teuvo Hakkarainen, Silvia Modig, Nils Torvalds, varajäseninä Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen) sekä Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITREen (Miapetra Kumpula-Natri, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Henna Virkkunen, varajäsenenä Nils Torvalds).

Suomalaismeppejä työskentelee varsinaisina tai varajäseninä myös seuraavissa valiokunnissa: Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta AGRI, Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA, Liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN, Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON, Budjettivaliokunta BUDG, Talousarvion valvontavaliokunta CONT, Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI, Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE, Aluekehitysvaliokunta REGI, Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta AFCO, Vetoomusvaliokunta PETI, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM sekä Ihmisoikeuksien alivaliokunta DROI.

Yrittäjien puolesta vaikutetaan avoimesti

Suomalaisedustavuus Euroopan parlamentin valiokunnissa on verrattain hyvä. Valitettavaa kuitenkin erityisesti yrittäjyysasioiden näkökulmasta on, että suomalaisjäseniä ei ole edustamassa Sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnassa IMCOssa eikä Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa EMPLssä. IMCO valmistelee sisämarkkina- sekä kuluttajaliitännäistä lainsäädäntöä, jolla on usein suora kosketus yrittäjän arkeen. Myös EMPL-valiokunta valmistelee yrittäjän näkökulmasta tärkeää työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, jolla voidaan joko helpottaa tai vaikeuttaa yrittäjän mahdollisuuksia työllistää.

Suomalaisjäsenien puuttuminen ei ole este vaikuttamiseen kyseisissä valiokunnissa – yrittäjien näkökulmaa kerrotaan aina valiokunnasta riippumatta avoimesti kaikkien 28 jäsenmaan mepeille.

Uutta komissiota odotellaan

Parlamentin ja valiokuntien työkalenterin täyttävät pitkälti uuden komission työohjelman aloitteet. Komissio aloittanee loppuvuodesta. Vielä on siis pitkälti arvauksien varassa, mitkä valiokunnat saavat tällä parlamenttikaudella isoimman työmäärän.

Jotain voi kuitenkin päätellä kesällä julkaistun neuvoston strategisen ohjelman 2019–2024 perusteella. Myös Komission työtä osittain viitoittavan ohjelman neljä teemaa ovat kansalaisten ja vapauksien suojelu, vahvan ja elinvoimaisen taloudellisen perustan kehittäminen, ilmastoneutraalin, vihreän, oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentaminen sekä Euroopan etujen ja arvojen edistäminen maailmassa.

Pk-yrittäjyyden tukemiseksi toivomme EU-parlamentin sitoutuvan ennen kaikkea sisämarkkinoiden kehittämiseen, EU:n pk-yrityspoliittisen ohjelman Small Business Actin uudistamiseen sekä paremman sääntelyn periaatteen eteenpäin viemiseen myös parlamentin lainvalmistelussa.

Seuraava iso koetus uudella parlamentilla on heinäkuun toisessa täysistunnossa, jossa parlamentin on määrä vahvistaa komission puheenjohtajaksi jäsenmaiden ehdottama saksalainen Ursula Von der Leyen. Komission puheenjohtaja ryhtyy valinnan jälkeen kokoamaan komissaareja kollegioonsa. Suomi tarjoaa komissaarikseen SDP:n Jutta Urpilaista.

 

Mira-Maria Kontkanen
@MiraKontkanen
asiantuntija
Suomen Yrittäjät

 

 

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mira-Maria Kontkanen

Suomen Yrittäjien asiantuntija, jonka toimipaikka on Brysselissä.