Search

Emergency banner

Valiokunnat 2020–2021 — haku on käynnissä!

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Jos sinulla on rohkeutta ja näkemystä tehdä Suomesta paras maa yrittää, hae valiokuntaan.

Mitä valiokunnan jäseneltä odotetaan?

 • Halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Halua ja kiinnostusta perehtyä valiokunnan teemoihin vaikuttamisen näkökulmasta
 • Halua, osaamista ja näkemystä vaikuttaa suomalaisten yritysten toimintaympäristöön
 • Kokonaisuuksien hahmottamista ja tulevaisuuteen katsomista
 • Kyky näkemysten perusteluun ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja
 • Sitoutumista valiokuntatyöhön

Valiokuntiin valitaan Suomen Yrittäjien jäsenyritysten yrittäjiä. Toimialakohtaisiin valiokuntiin voidaan valita lisäksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen asiantuntijoita.

HAKU VALIOKUNTIIN ON PÄÄTTYNYT!

VALIOKUNTIEN KUVAUKSET JA VALIOKUNTAVASTAAVIEN TIEDOT:

Elinkeinopolitiikan valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Elinkeinopolitiikan valiokunta nostaa keskusteluun yritysten menestymiselle keskeisiä elinkeinopolitiikkaan ja kilpailuun liittyviä kysymyksiä ja laatii suosituksia näiden kysymysten ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Kuntien tehtävät
 • Julkiset hankinnat
 • Elinkeino- ja kilpailupolitiikka

Lisätietoja

Janika Tikkala
p. 046 923 4386
janika.tikkala@yrittajat.fi

Energia- ja ympäristövaliokunta

Valiokunnan kuvaus

Energia- ja ympäristövaliokunnassa käsitellään energiaan, ilmastoon, kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyviä teemoja ja toimitaan edunvalvonnan tukena energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Suomen ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpano
 • Kiertotalouden edistämiskeinot ja jätelainsäädännön toimeenpano
 • Ympäristömenettelyiden sujuvoittaminen

Lisätietoja

Sampo Seppänen
p. 050 340 7716
sampo.seppanen@yrittajat.fi

Hyvinvointipalveluiden valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Hyvinvointipalveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Palveluseteleiden käytön lisääminen
 • Sosiaali- ja terveysuudistus
 • Yhteydenpito alueellisiin sote-verkostoihin

Lisätietoja

Satu Grekin
p. 050 550 3488
satu.grekin@yrittajat.fi

Järjestövaliokunta

Valiokunnan kuvaus

Järjestövaliokunta käsittelee järjestön rakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä sekä toimii järjestön vaalivaliokuntana. Järjestövaliokunta valmistelee hallitukselle työvaliokunnan valintaa.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Valtuuston toiminnan valmistelu ja käynnistäminen
 • Paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen mallisääntöjen uudistaminen
 • Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston vaalien valmistelu

Lisätietoja

Hanna Hietala
p. 041 544 9500
hanna.hietala@yrittajat.fi

Kansainvälisyysvaliokunta

Valiokunnan kuvaus

Kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnassa käsitellään Team Finland -verkostoon ja Business Finlandiin liittyviä kysymyksiä, ja autetaan yrityksiä löytämään sopivia, kansainvälistymistä tukevia palveluita.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Team Finland -ulkomaanverkoston vahvistaminen ja kansainvälistymispalveluiden kehittäminen
 • Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman 2030 toimenpano ja toimialakohtaiset vienninedistämistoimet
 • Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen ja rajaesteiden poistaminen

Lisätietoja

Thomas Palmgren
p. 050 500 3384
thomas.palmgren@yrittajat.fi

Kaupan ja palveluiden valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Kaupan ja palveluiden valiokunta toimii Suomen Yrittäjien edunvalvonnan tukea kaupan toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnassa käsitellään muun muassa yrittäjävetoisen kaupan ja palvelun toimintaedellytyksiä digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Hallitusohjelmaan seuranta ja vaikuttaminen kaupan alan näkökulmasta
 • Kaupan alan tulevaisuuden selonteon kirjausten seuranta
 • Kilpailuoikeudelliset hankkeet ja tietosuoja-asetuksen toimeenpano

Lisätietoja

Tiina Toivonen
p. 041 528 5679
tiina.toivonen@yrittajat.fi

Liikenteen valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Liikenteen valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Liikenneinfran kehittäminen ja ylläpito
 • Liikennekaaren (Laki liikenteen palveluista) myötä tehtyjen muutosten jälkiseuranta
 • Liikenteen verouudistus ja päästövähennykset

Lisätietoja

Sampo Seppänen
p. 050 340 7716
sampo.seppanen@yrittajat.fi

Osaamisen valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Osaamisen valiokunta tarkastelee osaamis- ja koulutusjärjestelmää yrittäjien ja yritysten näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus, riittävät yrittäjävalmiudet opiskelijoille ja yrittäjien oman osaamisen kehittäminen.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpano
 • Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus
 • Oppivelvollisuusuudistus

Lisätietoja

Joonas Mikkilä
p. 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Rahoitus- ja verovaliokunta

Valiokunnan kuvaus

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä teemoja ovat verolainsäädäntö ja verotuskäytännöt sekä markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat.

Valiokuntakauden 2020—2021 työlista

 • Hallitusohjelman seuranta vero- ja rahoituslinjausten osalta
 • Verotusmenettelyjen kehittäminen, erityisesti arvonlisäveroraportoinnin kehityshanke ja reaaliaikatalouden eteneminen yrityksissä
 • Basel IV-sääntöjen täytäntöönpano 2020–2021

Lisätietoja

Sanna Linna-Aro
p. 050 369 5137
sanna.linna-aro@yrittajat.fi

Rakentamisen valiokunta

Valiokunnan kuvaus

Valiokunta nostaa esille rakentamisen kannalta keskeisiä lainsäädäntökysymyksiä ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia sekä toimii edunvalvonnan tukena alaan vaikuttavissa kysymyksissä.

Valiokuntakauden 2020–2021 työlista

 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
 • Rakennusten pitkän aikavälin peruskorjausstrategia

Lisätietoja

Petri Malinen
p. 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi