Search

Emergency banner

Verkostojen johtoryhmät 2020–2021 — haku on käynnissä!

På svenska
In English

Suomen Yrittäjien verkostot yhdistävät yrittäjiä ympäri maata uusien ideoiden ja uuden tekemisen äärelle. Verkostot tuovat näkökulmaa erilaisiin yrittäjäryhmiin ja ovat erinomainen väylä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asioihin konkreettisesti.

Mitä verkoston jäseneltä odotetaan?

 • Halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Halua ja kiinnostusta perehtyä verkoston teemoihin
 • Halua, osaamista ja näkemystä kehittää verkoston jäseniä palvelevaa toimintaa ja vaikuttaa verkoston jäsenille tärkeisiin asioihin
 • Kokonaisuuksien hahmottamista ja tulevaisuuteen katsomista
 • Kyky näkemysten perusteluun ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja
 • Sitoutumista verkostotyöhön

Verkostojen johtoryhmiin valitaan Suomen Yrittäjien jäsenyritysten yrittäjiä.

HAKU VERKOSTOIHIN ON PÄÄTTYNYT!

***

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.

Vad förväntas av nätverksmedlemmarna?

 • Vilja att delta i samhällsdebatt
 • Motivation för att engagera sig och bekanta sig med teman som diskuteras i nätverket
 • Vilja, kunnande och vision att utveckla aktiviteter som stöder medlemmar i nätverket och påverka i frågor som är betydelsefulla för nätverket
 • Förmåga att förstå den stora bilden och se in i framtiden
 • Förmåga att motivera sin egen vision och hitta lösningar tillsammans
 • Åtagande att arbeta i nätverket

ANSÖKNINGSTIDEN TILL NÄTVERKEN HAR GÅTT UT!

***

Suomen Yrittäjät has different networks that connect entrepreneurs across the country to share new ideas and activities. The network members bring their perspectives from different groups of entrepreneurs and are an excellent pathway for anyone who really wants to make a concrete impact within and outside the biggest and most influential business organization in Finland. 

What is expected form the network members?     

 • Want to participate in societal conversation
 • Motivation to get involved and acquainted with the themes discussed within the network    
 • Want, knowhow and vision to develop activities that support members of the network and influence issues of importance to the network    
 • Ability to grasp the big picture and look into the future    
 • Ability to justify one’s own vision and find solutions together    
 • Commitment to working in the network 

APPLICATION PERIOD HAS ENDED!

VERKOSTOJEN KUVAUKSET JA VERKOSTOVASTAAVIEN TIEDOT:

Kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmä

Verkoston kuvaus

Kasvuyrittäjäverkosto yhdistää kasvuhaluisia yrittäjiä ympäri maata eri kehitysvaiheista, kokoluokista ja toimialoilta. Verkosto edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa vertaisverkostoa ja auttaa löytämään tukea, jota tarvitaan kasvuun.

Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

 • 365 päivässä pörssiin -valmennusohjelman jatkaminen
 • Yhteisen toiminnan kehittäminen startup-yrittäjien kanssa
 • Purkutyökalujen löytäminen kasvun esteiden kaatamiseen

Lisätietoja 

Aicha Manai
p. 044 555 3220

Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä/Migrant entrepreneur network

Verkoston kuvaus

Maahanmuuttajayrittäjien verkoston tehtävänä on edistää maahan muuttaneiden yrittäjien asemaa Suomessa ja kehittää verkoston toimintaa ympäri maan. Lisäksi verkosto ottaa kantaa erityisesti maahan muuttaneita yrittäjiä ja työntekijöitä ja -hakijoita koskeviin kysymyksiin esim. tapaamalla päättäjiä.

Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

 • Suomeen muuttavien yrittäjien palveluiden kehittäminen
 • Maahanmuuttajayrittäjien keskinäisen yhteistyön lisääminen
 • Suomessa syntyneiden ja Suomeen muuttaneiden verkostojen vahvistaminen

Lisätietoja 

Aicha Manai
p. 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

***

Network profile 

The migrant entrepreneur network’s mission is to assist in progressing the status of migrant entrepreneurs in Finland and develop the networks activities across the country. In addition the network members take a stand and communicate on issues related to migrant entrepreneurs and migrants in the workforce by for example meeting with members of parliament or other decision makers. 

To-do list for 2020–2021     

Develop the services for entrepreneurs moving to Finland from abroad    Increase co-operation between migrant entrepreneurs    Strengthen an unify the networks between entrepreneurs native to Finland and newcomers

Futher information

Aicha Manai
p. 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

Nuorten Yrittäjien verkoston johtoryhmä

Verkoston kuvaus

Nuorten yrittäjien verkosto tuo uusia näkökulmia järjestön tekemiseen. Verkosto kehittää yrittäjäjärjestöä vastaamaan nuorten yrittäjien tarpeita ja nostaa nuorten yrittäjien edustusta ja näkyvyyttä.

Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

 • nuorten yrittäjien näkökulman ja näkyvyyden vahvistaminen päätöksenteossa
 • vaikuttaminen poliittisiin nuorisojärjestöihin ja opiskelijajärjestöihin yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi
 • järjestötoiminnan ja -viestinnän kehittäminen nuoria yrittäjiä osallistavaksi ja aktivoivaksi

Lisätietoja 

Aicha Manai
p. 044 555 3220
aicha.manai@yrittajat.fi

Svenskspråkiga nätverkets styrgrupp

Beskrivning av nätverket 

Nätverkets syfte är att förena svenskspråkiga företagare runt hela landet från olika branscher och storleksklasser. Nätverket har dessutom som mål att förbättra föreningens svenskspråkiga medlemstjänster och stärka det svenskspråkiga nätverket. 

Nätverkets styrgrupps tyngdpunkter 2020–2021 

 • Öka gränsöverksridande svenskspråkiga aktiviteter mellan regionerna 
 • Förbättra kvaliteten på den svenskspråkiga kommunikationen 
 • Fungerar som de svenskspråkiga medlemmarnas språkrör 

***

Verkoston kuvaus

Ruotsinkielinen verkosto yhdistää ruotsinkielisiä yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta ja kokoluokista. Verkoston tavoitteena on edistää järjestön ruotsinkielisiä jäsenpalveluja ja vahvistaa ruotsinkielisten yrittäjien vertaisverkostoa.

Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

 • Aluerajat ylittävän ruotsinkielisen toiminnan lisääminen
 • Ruotsinkielisen viestinnän kehittäminen entistä laadukkaammaksi
 • Järjestön ruotsinkielisinä kasvoina toimiminen

Tilläggsuppgifter / Lisätietoja

Heiju Simola
040 843 1991
heiju.simola@yrittajat.fi

  Senioriverkoston johtoryhmä

  Verkoston kuvaus

  Senioriverkosto toimii valtakunnallisesti yhdistäen senioriyrittäjiä ympäri maata. Verkoston tehtävänä on edistää senioriyrittäjien palveluja ja vahvistaa seniorien vertaisverkostoa.

  Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

  • Alueellisten ja paikallisten senioriverkostojen toiminnan kehittäminen
  • Hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jakaminen

  Lisätietoja

  Mari Kokko
  p. 040 521 2124
  mari.kokko@yrittajat.fi

  Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmä

  Verkoston kuvaus

  Yksinyrittäjäverkosto yhdistää yksinyrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta ja toimii edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa. Verkosto nostaa esille yksinyrittäjyyden suurimpia haasteta ja kehittää yhteistä toimintaa ympäri maan.

  Verkoston johtoryhmän työlista 2020–2021

  • Alueellisten ja paikallisten yksinyrittäjäverkostojen yhteistyön vahvistaminen
  • Yksinyrittäjäohjelman tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
  • Järjestön viestinnän ja palveluiden kehittäminen yksinyrittäjien näkökulmasta

  Lisätietoja

  Mika Hämeenniemi
  p. 050 372 4804
  mika.hameenniemi@yrittajat.fi