Search

Emergency banner

Laki

Yrittäjät huolissaan jätelain muutoksista: Isot jätefirmat jyräisivät pienet

Keski-Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ovat huolissaan uuden jätelain muutoksista. Suomen Yrittäjät vastustaa jätelakiin ehdotettua muutosta.

– Kiinteistönhaltijan järjestämä malli tulisi säilyttää jätelaissa. Tietoomme on kantautunut huolestuttava viesti siitä, että ympäristöministeriö esittää kiinteistön haltijan järjestämän jätekuljetusmallin poistamista jätelaista, todetaan järjestöjen torstaina julkistamassa tiedotteessa.

Useassa alueemme kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan malli, jota ollaan nyt esitetty lakkautettavaksi. Emme pidä järkevänä, että alueemme asioista päätetään Helsingissä sivuuttaen ne hyvät kokemukset ja tulokset, joita kunnissamme on jätehuollon osalta saavutettu”, Pohjanmaan yrittäjäjärjestöt toteavat.

Kunnilla on 1970-luvulta alkaen ollut mahdollisuus järjestää kuntalaisten jätteiden kuljetus joko kunnan tai asukkaan järjestämänä. Jätelakityöryhmän syyskuun 2019 alussa julkaistussa mietinnössä ehdotetaan nykytilaan merkittävää muutosta.

Ehdotuksen mukaan edellä kuvatusta kaksoisjärjestelmästä luovuttaisiin. Kaikkien muiden jätteiden paitsi saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus olisi kunnan järjestämisvastuulla.  

Suomen Yrittäjät vastustaa jätelain muuttamista näin. Myös työ- ja elinkeinoministeriö otti työryhmässä kantaa molempien kuljetustapojen säilyttämisen puolesta.

Isot firmat jyräisivät pienet jäteyritykset  

Jos ehdotus menisi läpi, se tarkoittaisi käytännössä sitä, että alueen jätteenkuljetuspalvelun tarjoavat voisi valita vain julkisella kilpailutuksella.  

– Kokemuksesta tiedetään, että liian usein kilpailutuksen voittaa kansallinen tai kansainvälinen iso toimija. Muilla yrityksillä ei enää kilpailutuksen jälkeen ole oikeutta sopia asiakkaidensa kanssa kuljetuspalvelusta, vaikka osapuolet näin haluaisivatkin, toteaa Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.  

Hän kertoo, että esimerkiksi lietteiden kuljetuksessa Etelä-Pohjanmaalla toimi ennen kilpailutusta noin 70 alueellista yritystä, nykyään enää kolme. Samoin kävi Pirkanmaalla: aikaisemman 60 yrityksen toiminta on jakaantunut enää muutamalle toimijalle.

– Lisää esimerkkejä löytyy ympäri Suomea. Yritysten arvo on romahtanut, niitä on jouduttu lopettamaan ja samalla menetetty työpaikkoja, Tiina Toivonen sanoo.

Käytännössä ministeriön asettama työryhmä siis ehdottaa, että kunnallista päätöksentekoa kavennetaan. Yli puolessa Suomen kunnista on sekajätteen keräämisessä käytössä kiinteistönhaltijan malli, jossa asukkaat saavat valita, kuka heidän jätteensä kuljettaa. Pakkausten ja lietteen kuljettajasta asukkaat voivat päättää vielä tätäkin useammassa kunnassa.

– Haluaako eduskunta todella antaa alueille sellaisen viestin, että Helsingissä osataan päättää asukkaiden jätehuollosta paremmin kuin paikan päällä kunnissa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kysyy.

Lue Tiina Toivosen blogi aiheesta täältä

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi