Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lupa taistella ja lupa luopua

Ajopuuteoria perustuu käsitykseen tahdottomuudesta. Ajopuuteorian mukaan Suomi on historiassa ajopuun lailla ja ilman omaa tahtoa ajautunut kansainvälisten voimien vietäväksi. Viejänä on ollut milloin mikin ulkoinen valta.

Ilmaisua käytetään toisinaan myös symbolina tahdottomuudelle, oman vastuun välttämiselle tai eräänlaiselle vietäväksi antautumiselle.

Korona voi viedä ajopuuksi

Nyt olemme suuressa vaarassa antaa ajopuuteorialle vallan. Useimmat alat ja useimmat yrittäjät ovat kohdanneet koronailmiön, joka vie taloutta ja suhdanteita voimallisemmin kuin mikään alkuperäisen ajopuuteorian mukainen poliittinen suuntaus kenties koskaan. On suuri vaara antaa tälle voimakkaalle virralle valta omiin ratkaisuihin. Henkinen ja taloudellinen paine voi olla kova.

On selvää, että korona taloudellisine vaikutuksineen tekee pahaa jälkeä. On myös selvää, että kaikki yritykset eivät selviä tästä kriisistä. Kaiken kriisin keskellä olisi kuitenkin  tärkeämpää kuin koskaan ottaa kohtalo omiin käsiin. Vaarallisinta mitä kuvitella saattaa on antautua asiaa enempää miettimättä koronan ajopuuksi.

Konkurssiin on suhtauduttava rakentavammin

Ajopuuksi voi antautua ainakin kahdella tavalla.

Antamalla periksi vaikka voisi taistella on yksi.

Toinen on yrittää taistella, vaikka vastus olisi ennakkoon musertavan ylivoimainen. Tällöin  hinta voi muodostua  kohtuuttomaksi ja olisi vältettävissä myöntämällä se.

Kumpikin näistä on eräänlaista ajopuuksi antautumista. Ylivoimaisen esteen edessä on hyvä antaa periksi ajoissa. Tämän on oltava hyväksyttävää sekä eettisesti että taloudellisesti.

Yhteiskunnan on kyettävä käsittelemään nykyistä rakentavammin ilmiö nimeltä konkurssi – kyse on lopulta vain siitä, että yritysidea ei enää menestynyt.  Siksi luopumista ei saa tuomita. On viisautta tunnustaa jos kohtaa ylivoimaisen esteen.

Jokaisessa kriisissä on myös mahdollisuuksia

Ajopuuta edustaa se, että yleisen paineen alla ottaa lisää lainaa mahdottomassa tilanteessa ja kaatuu myöhemmin ylisuurten velkojen kanssa. On oltava lupa luopua ajoissa.

Liian aikaisin ei pidä kuitenkaan antaa periksi. On taisteltava silloin kun sille on edellytykset. On uskottava voittoon. Otan esimerkin.

Kauppalehden selvityksen mukaan kasvuyrityksistä 45 prosentin liikevaihto kääntyy tänä vuonna laskuun. Samalla juttu toteaa – mutta osin sivuuttaa sen – että samalla 41 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja 12 prosenttia arvioi sen kasvavan nopeasti. Suuri osa jatkaa toimintaansa ennallaan.

Vaikka tilasto ei kerrokaan kasvun kannattavuudesta, on jokaisessa kriisissä myös mahdollisuuksia. Usein ne havaitsee vasta jälkikäteen, jolloin niihin tarttuminen on myöhäistä koska juna meni jo. Olemalla hereillä kriisin hetkellä on mahdollista huomata tilaisuudet ja tarttua niihin. 

Yrittäjäjärjestö tekee hienoa työtä luomalla edellytyksiä pärjätä mahdollisimman usealle.

Yrittäjällä on lupa luopua ja lupa taistella. 


Petri Roininen
toimitusjohtaja, Investors House
puheenjohtaja, Suomen Yrittäjien kasvuyrittäjäverkosto

Yrittäjät kertovat yrittäjien arjesta ja juhlasta.

Petri Roininen

Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja Investors House Oyj:n toimitusjohtaja. Petri on ollut omistajana mukana perustamassa ja kasvattamassa noin kymmentä yritystä.