Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omistajanvaihdostyö pitää vakinaistaa

Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla saadaan aikaan paljon:

Alueellinen vireys ja vetovoima säilyy ja kehittyy.

Olevat työpaikat varmistuvat ja syntyy uusia.

Verotulot kertyvät.

Uudet yrittäjät saavat lentävän lähdön toiminnalleen.

Yritysten asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tarjonta jatkuu ja kehittyy ilman epäjatkuvuuskohtia.

Yritykset kehittyvät ja kasvavat.

Osaaminen ei katoa.

Omaisuus karttuu ja yrityksistään luopuneet yrittäjät saavat hyvä mielen.

Kukaan ei häviä ja monet voittavat. 

Lista on pitkä ja se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta totta tuo kaikki on. Lisäksi puhutaan valtavan suurista määristä yrityksiä ja työpaikkoja: omistajanvaihdos on lopulta edessä jokaisessa yrityksessä, tapahtuu se myyntinä ulkopuoliselle tai perhepiirissä sukupolvenvaihdoksena.

Asian merkityksellisyydestä johtuen käyn lävitse omistajanvaihdostyön lyhyen historian ja niiden oppien myötä kerron lopussa mielipiteeni mitä nyt pitäisi tehdä.

Toimintaan herääminen

Teema on suomalaisessa elinkeinopolitiikassa ollut aliarvostettu. Omistajanvaihdosten edistäminen aloitettiin jäsentyneemmin oikeastaan vasta 1990-luvun lopulla. Työtä tehtiin aluksi erittäin repaleisesti joillakin alueilla ja valtakunnallisestikin.

Yksi merkkipaalu on, kun yrittäjiä alettiin herätellä asiassa elinkeinoministerinä toimineen Mauri Pekkarisen lähettämillä kahdella kannustuskirjeellä vuosina 2010 ja 2011 kaikille kyseisinä vuosina 55 vuotta täyttäneille yrittäjille. Pari kirjettä, mutta merkityksellinen signaali. 

Sittemmin eri tahot ovat tehneet tutkimusta omistajanvaihdoksista, alan toimijoille on muodostunut yhteinen tilannekuva, yrittäjiä on neuvottu ja tilaisuuksia on järjestetty.

Omistajanvaihdosten merkitys on alettu oivaltaa laajemmin. Enää omistajanvaihdosta ei nähdä yksinomaan yrityksen sukupolvenvaihdoksena. Myös omistajanvaihdosten myönteiset mahdollisuudet tunnistetaan ja siihen liittyvät haasteet nähdään muunakin kuin verotuksen kehittämisenä kauppoihin kannustamisessa. 

Vuonna 2013 Suomen Yrittäjät käynnisti valtakunnallisen omistajanvaihdoshankkeen, jonka päärahoittajana toimi Yksityisyrittäjäin säätiö. Hankkeella luotiin palvelupolut omistajanvaihdoksille ja selkeytettiin eri toimijoiden rooleja. Yrittäjiä havahdutettiin toimimaan ja lisättiin ymmärrystä siitä, että yritysmarkkinat ovat olemassa myös mikro- ja pienyrityksille.

Yrittäjyydestä kiinnostuneiden, yritysten aloittajien, tietoisuuteen alettiin tuoda sitä, että yritystoiminnan voi aloittaa myös ostamalla yrityksen oman startupin sijaan. Tässäkin työssä viestintä oli avainasemassa. Yrittäjiä lähestyttiin kannustuskirjeillä, järjestettiin kohtaamistilaisuuksia ja tapahtumia myyjille, ostajille ja asiantuntioille. Avaintoimijoina olivat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt.  

Työ jatkui Omistajanvaihdosfoorumin perustamisella. Vuoden 2018 alkupuolella käynnistettiin kolmevuotinen yhteistyöhanke, jonka rahoitus tulee puoliksi työ- ja elinkeinoministeriöltä ja puoliksi muilta Omistajanvaihdosfoorumin jäseniltä. Jäseniä ovat Suomen Yrittäjien lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto, Suomen Uusyrityskeskukset, Finnvera, Business Finland, Nordea, Danske Bank, Deloitte ja Suomen Yrityskaupat.

30 prosenttia omistajanvaihdosten läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi

Tutkimusten ansiosta tilannekuva on selkeä. Teema on kohtuullisesti esillä eri viestimissä. Koronakriisi lähes pysäytti omistajanvaihdokset maalis- ja huhtikuussa, mutta nyt yritysmarkkinat ovat normalisoitumassa.  

Yrityskauppamarkkinoilla myyjät, luopujat, ostajat ja jatkajat ymmärtävät yrityskaupan hyödyt aikaisempaa paremmin. Keskeisille toimijoilla, Omistajanvaihdosfoorumin jäsenillä ja muilla sidosryhmillä on yhteinen käsitys omistajanvaihdosten merkityksestä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Huomattavaa on, että Finnveran mukaan omistajanvaihdosten läpikäyneistä yrityksistä noin 30 prosenttia muuttuu kasvuyrityksiksi. Omistajanvaihdosten edistäminen on siten erittäin vaikuttavaa ja tehokasta yrityspolitiikkaa.

Hankkeista vakinaistamiseen

Tarve omistajanvaihdosten edistämiseen kasvaa. Kukaan ei kiistä, etteikö ponnisteluja mikro- ja pienyritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi tarvittaisi. Yrittäjiä tulee muistuttaa, että yrityskauppa käy, jos yrittäjä itse ja yritys ovat valmistautuneet yrityskauppaan ja ottavat myös tarvittavat askeleet kaupan edistämiseksi. Siksi on suorastaan ihmeellistä, että työtä tehdään niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin liiaksi pätkissä ja erilaisten hankerahoituksien varassa.  

Selvää on, että omistajanvaihdosten edistämistyötä tarvitaan. Koronakriisi on kasvattanut tarvetta. Viestintää erityisesti yrittäjille, mutta myös eri sidosryhmille tarvitaan.  

Kohtaamisia tarvitaan. Kaupankäyntiä pitää vauhdittaa. Tätä työtä tulee jatkaa niin pitkään, kunnes yrityskaupoista tulee yhtä arkipäiväisiä kuin vaikkapa auto- ja asuntokaupoista.

Autokauppaan valmistautuvaa myyjää ei tarvitse muistuttaa siitä, että myytävä auto olisi hyvä huollattaa, pestä ja siivota ennen kuin sitä alkaa kaupata. Vastaavasti autoa hankkivalle ei ole tarpeen muistuttaa, että uuden auton hankkimisen sijaan on vaihtoehtona olemassa käytetyn auton ostaminen.

Toisin on yrityskaupassa mikro- ja pienyritysten myynnissä ja ostamisessa.

Omistajanvaihdostyön jatkuvuuden turvaamiseksi toimintaa tulisi voida suunnitella ja toteuttaa pidemmällä tähtäyksellä. Tässä tarvitaan kaikkien toimijoiden, erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön eri organisaatioiden tuntuvaa panostusta.

Yhteinen näkemys tarvittavista toimenpiteistä on olemassa. Muut toimijat, Omistajanvaihdosfoorumin jäsenet, ovat osaltaan valmiit kantamaan kortensa kekoon. Näin uskallan luvata.

Anssi Kujala 
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Anssi Kujala

Anssi Kujala työskentelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana.