Home > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Search

Rahoitusmarkkinat

Luottomarkkinoiden ja maksujen välityksen toimivuus on elintärkeää kaikenkokoisille yrityksille. Rahoituspalvelujen tarjonnan tulee olla monipuolista sekä hinnoittelultaan läpinäkyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Pk-yritysten rahoitus on Suomessa hyvin pankkikeskeistä, joten pankkitoiminnan tehokkuus ja vakaus vaikuttavat oleellisesti yritysten toimintaan.

Yritysten luotonsaantiin vaikuttavat nyt ja lähivuosina sekä Euroopan velkakriisi kaikkine seurauksineen että meneillään oleva pankkitoiminnan kansainvälisen säätelyn tiukentaminen. Erot yritysten uusien pankkiluottojen marginaaleissa ovat kasvaneet yrityskohtaisesti ja toimialoittain tuntuvasti.
 
Markkinaehtoista pankkirahoitusta täydentävä julkinen yritysrahoitus esimerkiksi Finnveran kautta on tarpeellista. Samalla on huolehdittava siitä, että kotimaisten pääomamarkkinoiden toiminta monipuolistuu ja tarjoaa erityisesti pk-yrityksille entistä laajemmat mahdollisuudet käyttää erilaisia rahoitusvaihtoehtoja toimintansa kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.
 
Suomen Yrittäjät korostaa finanssimarkkinoiden toimintaa koskevassa säätelyssä sitä, että uusia luottojen hintaa nostavia veroja ei tule säätää. Edelleen Suomen Yrittäjät vaikuttaa julkisen keskustelun ja lausuntojen kautta siihen, että pankkien yritysrahoitus olisi pitkäjänteistä ja joustavaa ja että maksujen välityksen nopeus ja edullisuus olisivat eurooppalaista huipputasoa.
 
Euroopassa on useiden vuosien ajan yhdenmukaistettu maksuliikennettä ja korttimaksamista. Suomessa kansallinen pankkikorttijärjestelmä ja maksuliike toimivat aikanaan varsin hyvin, joten siirtyminen yhtenäiseen eurooppalaiseen käytäntöön merkitsi ainakin alkuvaiheessa korttimaksujen välityksen hidastumista ja kustannusten nousua.
 
Siirtyminen yhteiseurooppalaiseen maksujärjestelmään SEPA:aan loppuvuonna 2011 sujui suomalaisyrityksiltä hyvin. Siirtymä on myös antanut pk-yrityksille mahdollisuuden uudistaa ja tehostaa taloushallintoaan.

Päivitetty 19.1.2012.