Home > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

 
Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija

Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien määrä on kansainvälisesti alhainen. Lisäksi kymmenet tuhannet yritykset tulevat lähivuosina yrittäjän ikääntymisen johdosta tilanteeseen, jossa sukupolven/omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi. Samaan aikaan Suomen kansalliset haasteet, kuten työttömyys ja väestön ikääntyminen, ovat sellaiset, että yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän. Yrittäjyysasteen nostaminen entistä voimakkaammin toimin on lähivuosien keskeinen kansallinen haaste. Yrittäjyyshanke on omalta osaltaan luonut hyvää pohjaa tuleville toimille.

Yrittäjyysohjelma 2003 - 2007 on yrittäjäjärjestön hallituksen 10.9.2002 hyväksymä kannanotto niiksi toimiksi, joita yrittäjyyden edistämiseksi tulee tehdä seuraavalla hallituskaudella. Ohjelmassa on tuotu esiin sellaisia kysymyksiä ja toimenpiteitä, jotka ovat julkisen vallan toteutettavissa. Tämän lisäksi eri organisaatiot, kuten Suomen Yrittäjät, edistävät omilla toimillaan yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Tämän asiakirjan muodossa yrittäjät antavat oman haasteensa poliittisille päätöksentekijöille yhteisesti tärkeässä asiassa. Yrittäjyysaktiviteetin lisääminen on pitkälti omien päätöstemme varassa.


Helsingissä 8.10.2002

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

 
Yrittäjyysohjelma