Home > Suomen Yrittajat

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelmat

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on koottu järjestön tavoiteohjelmiin. 


12 toimenpidettä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi

 1. Yrittäjävähennys turvattava
 2. Maksuehtolakia kiristettävä
 3. Liikunta- ja kulttuuriedun verovähennysoikeus toiminimiyrittäjille
 4. Yrittäjän eläkelakia (YEL) uudistettava
 5. Perhevapaajärjestelmää joustavoitettava
 6. Lapsenhoitajan palkan vähennysoikeus toiminimiyrittäjille
 7. Arvonlisäveron alarajaa nostettava
 8. Yrittäjäkäsitteet yhdenmukaistettava
 9. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kannusteita
 10. Työssäoloehdot yhdistettävä
 11. Yksinyrittäjien yritysten omistajanvaihdoksiin panostettava
 12. Yksinyrittäjien työterveyshuolto kuntoon

»  Lue Suomen Yrittäjien esitys toimenpiteistä yksinyrittäjyyden vahvistamiseksi

Yrittäjien tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023

Yrittäjät haluaa, että 2020-luku on kasvun vuosikymmen. Ilman kestävää kasvua on mahdoton nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Korkea työllisyysaste on välttämätön, jotta Suomi selviää 2020-luvulla ikääntymisen kasvattamista hoitokuluista sekä pystyy panostamaan muun muassa sivistykseen, puolustukseen ja ympäristönsuojeluun.

Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan tähän kasvutavoitteeseen. Tuleva hallitus ei voi laskea politiikkaansa nykyisen kasvu- ja työllisyysuran varaan.

Suomi 2025

Suomi 2025 on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma seuraaville hallituskausille.

Suomen Yrittäjien eurovaaliohjelma 20192024

 • Ohjelma sisältää Suomen Yrittäjien keskeiset viestit EU-toimikaudelle 2019–2024.

Tavoite ja toimenpideohjelma yksinyrittäjille 2019–2022

Ohjelma pitää sisällään keskeisimmät tavoitteet yksinyrittäjyyden edistämiseksi.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely kartoittaa kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Raportissa esitetään tulokset valtakunnan tasolla.

Käsikirja kunta- ja maakuntastrategiaan

Tämä käsikirja pohtii kunta- ja maakuntastrategiaa yrittäjien ja yrittäjyyden näkökulmasta. Tavoitteemme on antaa työkaluja yrittäjyyttä edistävän strategian rakentamiseen sekä yrittäjät huomioivaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja

Kuntien ja yrittäjien yhteiseksi työvälineeksi Suomen Yrittäjät julkisti elinkeinopoliittisen työkirjan. Työkirjaan on koottu tiiviisti konkreettisia keinoja siihen, miten kunta voi yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa huolehtia omasta elinvoimastaan.

#työn_tekijä on Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma vaalikaudelle 2015—2019

Tavoiteohjelma kertoo Suomen Yrittäjien käsityksen siitä, kuinka Suomi saadaan yrittäjävetoiseen kasvuun. Toivotamme päätöksentekijöille rohkeutta tarttua tavoitteisiimme ja viedä niitä eteenpäin.