Home > Suomen Yrittajat > Tutkimukset

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjä — hyvä työnantaja

Suomalaiset yritykset työllistäjinä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 Suomessa toimi 286 934 yritystä. Pienten ja keskisuurten, eli alle 250 työntekijää työllistävien, yritysten osuus näistä yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus näistä oli 93,2 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Trendi on selkeä ja jatkunut pitkään. Taustalla ovat elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset, kuten toimintojen ulkoistaminen ja palvelualojen kasvu. Yritykset ovat tyypillisesti pienempiä palvelualoilla. ovat tyypillisesti pienempiä palvelualoilla. Myös yksinyrittäjien määrän kasvu selittää henkilöstömäärän lisääntymistä mikroyrityksissä.

Lisätietoja Yrittäjä — hyvä työnantaja -tutkimuksen tuloksista

Team

Suomen Yrittäjät

Address

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2845, 050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi