Home > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeino- ja kilpailupolitiikka

Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailupolitiikan ydintehtävät ovat

  • yrittäjämyönteisen elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen vahvistaminen kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti
  • markkinoiden toimivuuden ja kilpailuneutraliteetin edistäminen
  • monituottajamallin vahvistaminen julkisen sektorin palvelutuotannossa, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen julkisissa hankinnoissa.

Yksi järjestömme keskeisistä vahvuuksista on, että olemme paikallisyhdistystemme kautta läsnä jokaisessa Suomen kunnassa. Aluejärjestömme taas ovat luonteva yhteistyökumppani tuleville maakunnille.

Kunta- ja maakuntavaikuttamisen pääpainopisteet ovat suunnitelmallinen ja yrittäjälähtöinen elinkeinopolitiikka, hyvät hankinnat sekä yksityisen sektorin nykyistä parempi hyödyntäminen osana julkista palvelujärjestelmää.

Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa ja maakunnassa käydään avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Ja että yrittäjyys on huomioitu sekä strategiassa että arjen työssä ja päätöksissä. Konkreettisia työkaluja yrittäjämyönteiseen elinkeinopolitiikkaan, monituottajamalliin ja hyviin hankintoihin löytyy www.yrittajat.fi/kunta

 

Päivitetty 2.7.2018

Satu Grekin

elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö

Team

Suomen Yrittäjät

Address

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 HELSINKI
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2935050 550 3488
satu.grekin@yrittajat.fi

Kunta- ja maakuntatason vaikuttaminen, kilpailu, markkinoiden toimivuus, julkiset hankinnat

Team

Suomen Yrittäjät

Address

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2924050 567 3395
hannamari.heinonen@yrittajat.fi

Järjestön toiminnan kehittäminen, luottamushenkilökoulutus ja -viestintä, paikallisyhdistysten toimintaa tukevat palvelut, suurten kaupunkien järjestäytymisasteen nostaminen, kuntien elinkeinopoliittisen mittariston kehitystyö ja toimihenkilöiden osaamisen vahvistaminen