Home > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Vaalit

Search

Eduskuntavaalit 2015

Suomen Yrittäjien kärkitavoitteet 
  
# TYÖMARKKINAT UUDISTETTAVA 
  — luodaan uusia työpaikkoja
 
# JULKISTA SEKTORIA PIENENNETTÄVÄ 
   — turvataan kansalaisten hyvinvointi
 
# VEROTUKSEN KANNUSTAVUUTTA LISÄTTÄVÄ 
   — tuetaan yritysten menestymistä
 
# YKSINYRITTÄJIEN ASEMAA PARANNETTAVA 
   — mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen
 
# TURHASTA SÄÄNTELYSTÄ LUOVUTTAVA
    — annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

>> Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma 2015 - 2019  

Eduskuntaan valitut yrittäjät ja Suomen Yrittäjien jäsenet »

Tilastotietoa aiemmista vaaleista »