Home > #

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koulutus

Oppivelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa oppimateriaaleja myyviin yrityksiin. Siksi Suomen Yrittäjät ja Kirjakauppaliitto vaativat, että mikäli oppiaineiston arvo ylittää kilpailutuksen kynnysarvon 60 000 euroa, kuntien pitää kilpailuttaa opiskeluaineisto niin, että erikokoiset yritykset voivat pärjätä kilpailussa. Hankintojen jakaminen osiin ja oppimissetelit auttavat tässä, jotta opiskelijan ja koulujen yksilölliset tarpeet täyttyvät hyvin. 
Työelämään tutustumisjakso eli TET on ensimmäinen työelämäkokemus suurimmalle osalle nuorista. TET-jakso antaa nuorille ymmärrystä työelämän tai työelämätaitojen merkityksestä ja parhaassa tapauksessa se antaa nuorille mahdollisuuden ponnistaa TETistä myös eteenpäin vaikkapa kesätöihin. TET-paikkojen tarjoaminen onkin yhteiskunnallisesti tärkeä teko. Erityisen paljon merkitys korostuu nyt, kun koronan myötä monet TET-jaksot ovat olleet osassa kouluissa vaakalaudalla. Muuttuneen tilanteen myötä onkin luotu erilaisia uusia TET-malleja, joista esittelemme etäTETin ja pk-yritysTETin.
Raskas byrokratia ja yrittäjän rajalliset resurssit ovat vaikea yhtälö. Ensisijainen ratkaisu on sääntelyn järkeistäminen. Mutta sen rinnalla on saatavilla muutakin apua – monet oppilaitokset tarjoavat koulutusta, joka auttaa hallintotaakasta selviämistä. 
– Suomessa pitää vahvistaa lasten ja nuorten sekä yrittäjien ja työntekijöiden oppimista ja osaamista. Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole kuitenkaan paras tapa parantaa tilannetta, vaikka sen tavoite on oikea. Lisäresursseja tarvitaan muualla kuin maksuttomissa materiaaleissa tai koulumatkoissa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.