Home > #

Search

Emergency banner

Markkinaperusteisten toimintatapojen omaksuminen kunnallishallinnossa – Vertaileva tutkimus kunta- ja yritysedustajien käsityksistä