Home > #

Search

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työolobarometri

Johtaminen
Yli 91 prosenttia alle 10 henkilön yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä on sitä mieltä, että työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet. Tämä käy ilmi TEMin Työolobarometristä. Seinäjokinen kahvilayrittäjä haluaa edistää työhyvinvointia kuulemalla työntekijöiden toiveita muun muassa työvuorosuunnittelussa.
Pienillä työpaikoilla työntekijöiden työolot ovat hyvässä kunnossa ja monin paikoin parhaimmat, käy ilmi Työolobarometrin tiedoista. – Hyvät työolot ja keskinäinen luottamus antavat hyvät edellytykset yhdessä tekemiselle ja sopimiselle, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. 
Työolobarometri kertoo jälleen, että luottamus ja tiedon kulku on sitä parempi, mitä pienemmästä työpaikasta on kyse. Pienillä työpaikoilla työntekijöistä lähes puolet ei kuulu työntekijäliittoon. - Luottamusmieslukko on siis todellinen ongelma, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä sanoo.