Etsi

Espoon Yrittäjät, vuosikokous, yrittäjät, päätös, nuija
Innopoli 1
28.05.2018 - 17:00

Espoon Yrittäjät ry - Vuosikokous

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
7. Päätetään tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
8. Vahvistetaan kuluvan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut
9. Päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä muiden hallituksen jäsenten palkkiot
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen asti
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11§:n määräämissä rajoissa
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio
14. Valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen asti
15. Kokoukselle esitettävät muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

 

Pyydämme ennakkoilmoittautumiset tarjoiluiden mitoittamiseksi
Espoon Yrittäjien toimistolle ma 21.5. mennessä:

espoon.yrittajat@espoonyrittajat.fi tai p. 010 422 1400.

 

Jos olet kiinnostunut luottamushenkilötoiminnasta, ota yhteyttä Espoon Yrittäjien puheenjohtajaan:
Päivi Repo p. 050 544 6912 tai