Etsi

Espoon Yrittäjät, vuosikokous, yrittäjät, päätös, nuija

Espoon Yrittäjät ry - Vuosikokous

Espoon Yrittäjät ry - Vuosikokous

Aika

27.5.2019 | 18:00

Paikka

A Grid, Espoo

Hinta

Tilaisuus on maksuton.
Kokous

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

7. Päätetään tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

8. Vahvistetaan kuluvan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut

9. Päätetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä muiden hallituksen jäsenten palkkiot

10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen asti

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11§:n määräämissä rajoissa

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio

14. Valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen asti

15. Kokoukselle esitettävät muut asiat

Espoon Yrittäjien uuden strategian esittely.

16. Kokouksen päättäminen

 

Pyydämme ennakkoilmoittautumiset tarjoiluiden mitoittamiseksi Espoon Yrittäjien toimistolle ma 20.5. mennessä: tai p. 010 422 1400.