Etsi

Emergency banner

Koronnoston vaikutukset yrityskaupan rahoitukseen

Yrityksen rahoitus jakautuu oma- ja vieraspääomaehtoiseen rahoitukseen sekä yrityksen omaan tulorahoitukseen. Koronnoston vaikutukset yrityskaupan rahoituksen kannalta jäävät riippumaan muun muassa koronnoston suuruudesta. Mahdollista on, että Euroopan Keskuspankki nostaa korkoa jo tämän vuoden aikana joitakin kymmenyksiä riippuen rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden kehityksestä.

Rahoitusmarkkinoiden toimivuus paranee

Koronnoston vaikutus saattaa hetkellisesti olla lamaannuttava, mutta lopulliset vaikutukset yrityskaupan rahoitukseen jäänevät vähäiseksi koronnoston ollessa odotettavasti maltillinen. Rahoitusmarkkinoiden kannalta on hyvä ymmärtää, että nykytilanne, jossa inflaatio on olematon, ei ole terve tilanne. Rahoitusmarkkinoiden kannalta on parempi, että korkotaso nousee. Tällöin rahoitusta siirtyy helpommin likvidoitavaan muotoon korkopapereihin. Toisaalta toivottavaa on, että yritykset ovat jo nyt varautuneet pitkäaikaista rahoitusta hakiessaan, että nykyinen nollakoron aika ei ole jatkuva, eikä normaali olosuhde.

Uudet toimijat helpottavat rahoituksensaantia

Rahoitusmarkkinoille on tullut joukkorahoittajia, yksityissijoittajia sekä varjopankkitoimintaa, mikä lisää yrityskaupan rahoituksensaannin mahdollisuuksia. Toisaalta pankkirahoituksen kannalta jo olemassa oleva pankkirahoituksen sääntely on tuonut haasteita. Sääntelyn tuomat haasteet eivät tule lähiaikoina ainakaan helpottamaan.

Investointien ajoittamisen kannalta merkitykset vähäiset

Investoinnin tuottoasteen on noustava, mikäli korkotaso nousee. Kuitenkaan investointien ajoittamisen kannalta korkotason nostolla ei liene suurta merkitystä, koska ulkoinen rahoitus on ollut kallista jo ennen korkotason nousua. Toisin sanoen yrityksen rahoituksen rakenne ratkaisee, millaiseksi koronnoston vaikutukset lopulta muodostuvat. Ulkopuolinen rahoitus on kuitenkin ollut kallista jo aiemminkin. Toisaalta korkotason nosto saattaa vaikuttaa investointien tekoon epäsuorasti siten, että yrittäjien tulevaisuuden usko saattaa latistua ehkä jopa liikaakin. Yrittäjien tulevaisuuden uskon kehityksellä voi olla merkitystä investointien ajoittamisen kannalta.

Tuloksenteko ja velan takaisinmaksu hidastuvat

Lainan kuukausierä kasvaa, jos korkotaso nousee. Tällöin lainan takaisinmaksu hidastuu, kun kuukausierien lyhennyksiin on suhteellisesti käytössä vähemmän pääomaa kuin korkotason nousua edeltävänä aikana. Toisaalta yrityksen liikevaihto supistuu, kun kuluttajien kulutus vähenee lainarahan kallistuessa.  Koronnosto saattaa hidastaa velkojen takaisinmaksua sekä liikevaihdon kehitystä, mikä voi näkyä yrityksen tuloksen kehittymisen hidastumisena ja vaikuttaa kuluttajaluottamukseen.

Pienten osakeyhtiöiden kursseissa heiluntaa

Kotitaloudet kotiuttavat sijoituksiaan, kun kotitalouksien kulutukseen käytettävissä olevan rahan määrä vähenee, jolloin voidaan nähdä kurssiheiluntaa. Toisaalta osakekurssien kehitys on helpommin ennakoitavaa, kun pikavoittojen tavoittelemisen houkutus esimerkiksi velkavivulla vähenee.

Etelä-Karjalan Yrittäjien kumppaniverkoston asiantuntijat pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin.

Daniéla Jarva