Etsi

Tietosuojaselosteet

Suomen Yrittäjien jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Suomen Yrittäjien tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Etelä-Karjalan Yrittäjien sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

Osoite:
Valtakatu 51
53100 Lappeenranta

Rekisteri on erityisrekisteri, jota käyttää Etelä-Karjalan Yrittäjät.

Sidosryhmärekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät sidosryhmäviestistä.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Etelä-Karjalan Yrittäjät
Valtakatu 51
53100 Lappeenranta

050 325 7518

2. Rekisteröidyt

Yhdistyksen sidosryhmät

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

Yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista viestiminen sidosryhmille

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • organisaatio
 • tehtävänimike

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sidosryhmäviestin lähettäjälle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • suoraan rekisteröidyiltä
 • julkisista tietolähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikä rekisteröity on antanut siihen luvan.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö asemansa puolesta kuuluu yrittäjäyhdistyksen sidosryhmään.

Sidosryhmäviesteistä voi kieltäytyä jokaisen sidosryhmäviestin yhteydessä viestissä kerrotulla tavalla.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä vastaavat henkilöt.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Etelä-Karjalan  Yrittäjien  omistajanvaihdoshankkeen asiakasrekisterin  tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 

Postiosoite: 
Valtakatu 51 
53100 Lappeenranta 

Käyntiosoite: 
Valtakatu 51 
53100 Lappeenranta 

Rekisteri on erityisrekisteri, jota käyttää Etelä-Karjalan Yrittäjät aluejärjestö sekä sen hallinnoimat hankkeet. 

Rekisterin nimi Etelä-Karjalan Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeen asiakasrekisteri 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Etelä-Karjalan Yrittäjät/ EKY ov-hanke 
Valtakatu 51 
53100 Lappeenranta 
 
0400 187 864 

2. Rekisteröidyt 

 • Suomen Yrittäjät ry:n paikallisyhdistysten jäsenyritykset ja jäsenyritysten kontaktit 
  • Etelä-Karjalan Yrittäjien hallinnoimiin hankkeisiin osallistuvat yritykset 
  • Etelä-Karjalan Yrittäjien hallinnoimiin hankkeisiin tavoiteltavat yritykset
 • Muut kuin jäsenyritykset ja niiden kontaktit
  • Etelä-Karjalan Yrittäjien hallinnoimiin hankkeisiin osallistuvat yritykset 
  • Etelä-Karjalan Yrittäjien hallinnoimiin hankkeisiin tavoiteltavat yritykset 
 • Etelä-Karjalan Yrittäjien sidos- ja yhteistyöryhmien yritykset ja niiden kontaktit 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään syntyneen asiakkuussuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus on oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakkaiden rekisteröinti 
 • Sähköinen ja muu asiakasviestintä 
 • Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen 
 • Järjestön ja sen hankkeiden tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset 
 • Asiakasyritysten ja -yrittäjien merkkipäivien huomiointi 
 • Asiakastietojen analysointi ja tilastointi 
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot             

Asiakasrekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja. 

Yritystiedot 

yrityksen perustiedot 

 • y-tunnus 
 • toimialatiedot 
 • työntekijämäärä 
 • yrityksen perustamispäivämäärä 

yrityksen yhteystiedot 

 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite 
 • puhelinnumero 
 • sähköposti 
 • sosiaalisen median osoitteet (urlit) 
 • asiointikieli 

Hankepalveluita koskevat tiedot 

 • asiakastapaamishistoria 
 • hankepalveluiden asiakaskohtaiset toimenpiteet 
 • asiakaskohtainen taloustieto 

Henkilötiedot 

jäsenyrityksen kontaktit, seniorijäsenet ja opiskelijajäsenet 

 • nimi 
 • sukupuoli 
 • palvelukieli 
 • syntymäaika 
 • opiskelutiedot 

kontaktien yhteystiedot 

 • osoitetiedot 
 • puhelinnumero 
 • sähköposti 

Jäsenyyttä koskevat tiedot 

jäsensuhdetta koskevat tiedot 

 • liittymistiedot 
 • yhdistyksen vaihtaminen 
 • jäsenyyden päättäminen ja siihen liittyvät syyt 
 • laskutus- ja maksutiedot 
 • tuote- ja tilaustiedot 
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Asiakkaalta itseltään suoraan henkilökohtaisesti, järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla 
 • Suomen Yrittäjät ry:n jäsenhankkijoilta sähköisen lomakkeen tai integraation kautta 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. 
 • Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia         etuja jäsenyrityksille. 
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä. 

8. Käsittelyn kesto 

Tässä asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin hankeasiakkuus on voimassa. Asiakasyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua hankeasiakkuuden päättymisestä. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n rekisterinpitäjät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Evästeet ja selailun seuranta 

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Etelä-Karjalan Yrittäjien sekä Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. 

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot 

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot. 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

14. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. 

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.  
 •  Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 

Etelä-Karjalan  Yrittäjien Karjalove -jäsenrekisterin  tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 

Osoite: 
Valtakatu 51 
53100 Lappeenranta 

Rekisteri on erityisrekisteri, jota käyttää Etelä-Karjalan Yrittäjät. 

Sidosryhmärekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät sidosryhmäviestistä. 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Etelä-Karjalan Yrittäjät 
Valtakatu 51 
53100 Lappeenranta 
  
050 325 7518 

2. Rekisteröidyt 

Yhdistyksen sidosryhmät 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

Yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista viestiminen sidosryhmille 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot   

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 
 • organisaatio 
 • tehtävänimike 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sidosryhmäviestin lähettäjälle. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • suoraan rekisteröidyiltä 
 • julkisista tietolähteistä 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikä rekisteröity on antanut siihen luvan. 

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö asemansa puolesta kuuluu yrittäjäyhdistyksen sidosryhmään. 

Sidosryhmäviesteistä voi kieltäytyä jokaisen sidosryhmäviestin yhteydessä viestissä kerrotulla tavalla. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksen sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä vastaavat henkilöt. 

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.