Etsi

Muiden koulutukset

XReality Break (VR/AR) - Liiketoiminnan uudet todellisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulu järjestää osana Digikaappaus-hanketta virtuaalista ja lisättyä todellisuutta käsittelevän teemailtapäivän.  Haluamme nostaa esiin mahdollisuudet, joita uudet teknologiat ja niihin liittyvät liiketoimintaratkaisut mahdollistavat. Haluamme myös nostaa keskusteluun ratkaisut ja väylät, joita hyödyntämällä yrityksesi pääsee mukaan yhdessä tekemiseen.

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden markkinoiden kooksi on arvioitu tällä hetkellä n. 5,5 mrd. USA:n dollaria. Muutaman vuoden aikana markkinoiden arvioidaan kasvavan lähes 30-kertaisiksi. Välillisesti ratkaisujen hyödyntämismarkkina on jo nyt merkittävästi suurempi. Haluamme korostaa jo varhaisessa vaiheessa, että uudet teknologiat ovat kaikkien yritysten saatavilla ja hyödynnettävissä.

Team Finland Mixed Reality -kampanjaan on varattu 30 miljoonaa euroa rahoitusta. Jotta alueemme yritykset pääsevät hyödyntämään laajamittaisesti tätä rahoitusta, on liikkeelle lähdettävä nyt!

XReality Break on iltapäivän mittainen tutustumismatka virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, johon kaikki yritykset, tutkijat ja muut kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita.

>> KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU!