Etsi

Villa Malmi
27.03.2018 - 16:00 - 18:00

EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen käytännössä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018.

Tervetuloa mukaan käymään läpi ajankohtaista asiaa henkilötietojen suojaamisesta ja siihen liittyvästä käytännön kehitystyöstä yrityksissä. Saat kattavan tietopaketin rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja hyvät lähtökohdat tietosuojan kehitystyön aloittamiseksi organisaatiossanne. Iltapäivän aikana keskustelemme tietosuojasääntelyn keskeisistä muutoksista, niiden tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista sekä siitä, miten uusiin vaatimuksiin kannattaa valmistautua yrityksen toiminnassa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus huolehtia muun muassa asiakastietojen ja henkilöstöä koskevien tietojen käsittelystä GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Tietosuojavelvoitteisiin on hyvä valmistautua hyvissä ajoin, ja tässä valmistautumisessa tarvitaan ymmärrystä tietosuojan perusteista ja tietosuojan kehitystyöstä.

Kumppanimme KPMG Oy Ab tarjoaa helposti ymmärrettävän ja todella kattavan sisällön kaikille yrittäjille, tervetuloa. Koulutuksen jälkeen Imatran Seudun Yrittäjien kevätkokous, mutta voitte osallistua myös vain tähän koulutukseen.

Koulutus kestää n. 2 h ja siinä käydään läpi mm. seuraavia asioita:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojan kasvava merkitys: Miten muutoksiin tulisi käytännössä valmistautua?

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus: Mitä ja miksi?
  • Keskeiset uudistukset
  • Rekisterinpitäjän vastuuasema; uudet vastuut ja toimintavelvoitteet
  • Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen ja kansainväliset tiedonsiirrot
  • Yritysten tietosuojakartoituksissa havaitut käytännön tilanteet ja niiden korjaus

Tietosuojan hallinta ja riskilähtöisyys

  • Riskien arviointi
  • Tilintekovelvollisuuden periaate
  • Tietosuojavastaavan toimenkuva
  • Tietosuojan kehittäminen ja todentaminen

Tervetuloa kaikki yrittäjät, osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumisen sivussa olevasta linkistä.