Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uudistu, kasva, voita! palvelumuotoilukoulutus

Uudistu, kasva, voita! palvelumuotoilukoulutus

Aika

23.2.2021 | 8:30 - 10:00

Paikka

Etäkoulutus

Hinta

Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumisen
Koulutus

Tämän seminaarin pääpaino on strategisessa ajattelussa; miten tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia ja miten uudet ideat ja konseptit saadaan käytännön työkaluiksi siihen, mitä voisi olla olemassa. Mukaan saat vinkkejä, joiden käyttö ei edellytä aiempaa tuotekehitys- tai muotoiluosaamista.

Seminaarin kouluttaja on Kai Hämäläinen.

Hänen erikoisalaansa ovat asiakasymmärryksen työkalut sekä laadullisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen suunnittelutiedoksi tuotekehityshankkeiden alkuvaiheessa, joista hän on myös kirjoittanut useita artikkeleita palvelumuotoilun oppikirjoihin ja ammattijulkaisuihin. Hän on erittäin kysytty alan kouluttaja ja seminaaripuhuja.

Seminaarin sisältö

Palvelukonseptit strategisina työkaluina

Millainen tuote- tai palvelustrategia? Mitä otettava huomioon? Mihin konseptoinnilla pyritään?

Uusien radikaalien ratkaisujen tavoittaminen

Konseptien hyödyntäminen ja ymmärrys markkinoista ja mahdollisuuksista. Kysymyslistat ja arviointimenetelmät. Kysymyksiä strategisten mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Vinkkejä strategian konkretisoimiseksi.

Organisaation fokuksen muuttaminen - kuinka perustella?

Asiakaslähtöisyyden haaste: uusien palvelutarpeiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Vuorovaikutuksen kehittäminen asiakkaan kanssa vahvistaa brändikokemusta enemmän kuin valmiit tarinat.

Seminaari järjestetään koronatilanteen vuoksi Teams-etäkoulutuksena. Se on maksuton, mutta edellyttää järjestelyjen vuoksi ilmoittautumisen.

Tule ja ota hyödyksesi uusin osaaminen palvelumuotoilusta.