Etsi

Ammatillisen koulutuksen uudistus tukee yrityselämän muutostarpeita

Ammatillisesta koulutuksesta on lainsäädännön uudistamisen myötä tulossa joustavampi, yksilöllisempi ja entistä paremmin yrityksiä palveleva kokonaisuus. Hallitus antoi 24.4. esityksen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisesta. Tarkoituksena on koota koko ammatillinen koulutus yhden lainsäädännön alle vuoden 2018 alusta.

Reformi selkeyttää ja sujuvoittaa asioita työpaikkojen näkökulmasta: jatkossa on kahden sijasta vain yksi tapa suorittaa tutkinto tai sen osa. Uudistuksessa vähennetään myös ammatillisten tutkintojen määrää, mutta samalla lisätään opiskelijan ja yritysten tarpeesta lähtevää valinnaisuutta.

Koulutussopimus autta erityisesti nuorten työllistämisessä

Jatkossa koulutussopimus tulee korvaamaan työssäoppiminen -termin ja sopimuksen pituus voidaan joustavasti määritellä opiskelijan ja työpaikan kanssa yhteistyössä. Koulutussopimus auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään erityisesti nuoria. Oppisopimus säilyy koulutussopimuksen rinnalla ja sisältää aina työsopimuksen. Koulutussopimuksella opiskeleva on kirjoilla oppilaitoksessa eikä ole työsopimussuhteessa yritykseen.  Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Suoritustapoja voidaan yhdistellä opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Jo olemassa oleva osaaminen luetaan hyväksi tutkintoon eikä sitä tarvitse uudestaan opiskella.

Opiskelijan valinnan tekee työnantaja

Oppijan ottaminen yritykseen on aina yritykselle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksenjärjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa, oli sitten kyseessä koulutussopimus tai oppisopimus. Tutkinto ja tutkinnon osat suoritetaan aina näyttöinä aidoissa työtilanteissa.

Hallituksen esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Laki on tarkoitus hyväksyä kesään mennessä. Kaiken kaikkiaan yritysten rooli ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisessa tulee kasvamaan entisestään. Siksi tiivis ja toimiva yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kesken on tärkeämpää kuin koskaan. 

Satu Ahopelto

Kirjoittaja toimii Sedu Aikuiskoulutuksen työelämän palveluiden aikuiskoulutuspäällikkönä.