Etsi

Vaihtamalla paranee

Viime vuosi oli jo toinen kasvun vuosi, kun puhutaan yritysten omistajanvaihdoksista. Finnvera rahoitti tuhatta yrityskauppaa yli 140 miljoonalla eurolla. Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain arviolta 2 000-3 000 yritystä, joten Finnvera on kaupoissa vahvasti mukana. Etelä-Pohjanmaallakin omistajanvaihdosten rahoituksessa tapahtui kasvua 25 % sekä kappaleissa että euroissa verrattuna vuoteen 2015. Finanssikriisin jälkeen mentiin monta vuotta vähän sumussa, mutta nyt odottaminen on päättynyt ja kauppa käy paremmin.

Hyvistä yrityksistä on aina kysyntää

Yrityskauppojen kasvua selittää mm. parantuva talous- ja rahoitustilanne. Eikä yrityksiä myy pelkästään eläköityvät yrittäjät. Osalla yrittäjistä on heti alusta lähtien selvä exit-suunnitelma. Tällöin yritystä pidetään koko ajan myyntikunnossa ja uusi ostajakin hakee aina uutta kasvua. Hyvistä yrityksistä on kova kysyntä ja enemmänkin menisi kaupaksi. Ostajia kiinnostavat kannattavat yritykset, joissa on kasvupotentiaalia. Tämä näkyy myös rahoitetuissa yrityskaupoissa – entistä useampi kohdistuu kasvua hakeviin yrityksiin.Siinä lienee yksi syy siihen, että kotimarkkinoilla toimivien yritysten omistajanvaihdokset kasvoivat enemmän kuin paikallisten pienyritysten yrityskaupat.

Yrityskauppojen kiinnostavuus näkyy myös yritysten arvostuksissa. Kauppahinnoissa ollaan kuitenkin vielä järkevillä tasoilla, koska kauppoja syntyy. Myyjällä on tietty odotusarvo oman yrityksensä arvosta. Usein mukana on tunnearvoa tai taseessa sellaista omaisuutta, joka ei varsinaisesti kuulu ydinliiketoimintaan.

Yritys kannattaa pitää myyntikunnossa kaiken aikaa

Ostajaa sen sijaan kiinnostaa, mikä on ostokohteen tuottoarvo tulevina vuosina ja millaisia epävarmuustekijöitä siihen liittyy. Ostaja haluaa nähdä myös erilaista dokumentaatiota, tutkia asiakkuuksia, pohtia henkilökunnan potentiaalia, tutustua mahdollisiin immateriaalioikeuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä arvioida mahdollisia lähitulevaisuuden investointitarpeita. Yrityksen hinta muodostuu monista tekijöistä.

Ideaalitilanteessa yritykset olisivat jatkuvasti niin sanotusti myyntikunnossa eli käytännössä läpinäkyvässä ja tuottavassa kunnossa, jolloin osapuolilla olisi paremmat edellytykset päästä yhteisymmärrykseen kauppaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten yrityksen arvosta. Käytäntö on usein toinen.

Yrityskauppaa miettivien on syytä olla ajoissa yhteydessä myös rahoittajaan. Rahoittaja kertoo oman näkemyksensä yrityksen arvosta suhteessa sen tuottoon ja substanssiin, rahoitusmahdollisuuksista ja minkälaisia vakuuksia rahoituksen saaminen vaatii.

Realistinen kuva onnistumisen edellytyksistä

Kaikilla kaupan osapuolilla pitää olla realistinen kuva kaupan onnistumisen edellytyksistä. Ulkopuolista asiantuntija-apua kannattaa hankkia niin myyjän kuin ostajankin. Kauppaan kun sisältyy useimmiten usean eri osa-alueen erityiskysymyksiä taloudesta, henkilöstöstä ja juridiikasta. Pk-yritysbarometrin vastausten mukaan keskeisimmäksi asiantuntijatahoksi yrittäjät nostavat oman tilitoimistonsa ja tilintarkastajansa.

Rahoituksen saamiseen eivät realistiset hankkeet kaadu. Kokonaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota ostettavan liiketoiminnan ja sen tulevaisuudennäkymien lisäksi esimerkiksi myös kauppahinnan tasoon, ostajaan ja hänen osaamiseensa, hankkeen rahoitusrakenteeseen, sopimuksiin ja tarkoituksenmukaiseen toteutustapaan.

Finnveran rooliin kuuluu olla mukana edistämässä yrityskauppojen toteutumista. Omistajanvaihdokset edistävät kasvun kulttuuria Suomessa. Finnveran tilastojen mukaan joka neljäs omistajaa vaihtava yritys muuttuu kasvuyritykseksi kun normaalisti voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä ilmoittaa olevansa vain joka kymmenes yritys. Vaihtamalla siis paranee.

Kari Hytönen

Kirjoittaja toimii aluepäällikkönä Finnvera Oyj:ssä.