Etsi

Yrityksen kehittämiseen voi saada apua ELY-keskuksesta

Jokapäiväisen yrityksen kiireen keskellä kannattaa välillä pysähtyä ja miettiä miten toimintaa voisi edelleen parantaa. ELY-keskus verkostoineen pystyy auttamaan pk-yrityksiä kasvussa ja kehittämisessä. Periaatteenamme on, että selvitämme asiakkaan kanssa ensin kehitystarpeet ja tilanteen perusteella arvioidaan millaisia mahdollisuuksia kehityksen tukemiseen julkisin kehittämisvaroin on. Asiakkaan ei tarvitse tietää mitä palvelua tai tukea hänen pitäisi hakea. Tukimahdollisuudet ja -vaihtoehdot käydään läpi yhdessä keskustellen. Tarvittaessa TE-toimistokin otetaan mukaan keskusteluun.

Kehittämistarpeet voidaan syvemmin selvittää Analyysilla, jossa käydään läpi asiantuntijan kanssa yrityksen nykytilanne, kehittämiskohteet ja tehdään suunnitelma. Jos on tulossa investointeja tai muita muutoksia, on Analyysi hyvä väline vaihtoehtojen arviointiin. Hyvästä kehittämissuunnitelmasta on sitten varmempaa edetä rahoitukseen ja toteutukseen. ELY-keskuksella on käytettävissä harkinnanvaraisia avustuksia investointeihin ja kehittämiseen maaseutuohjelman ja TEM:n kehittämisavustuksen kautta.

Analyysin lisäksi yritys voi saada 15 pv räätälöityä Konsultointia markkinointiin, talouteen ja tuottavuuteen, kasvun suunnitteluun, johtamiseen ja henkilöstöön tai innovaatioiden kaupallistamiseen. Hakeminen on helppoa ja hinta on edullinen. Konsultoinnilla voidaan myös suunnitella laajempia kehittämis - ja investointihankkeita.

Koulutuksesta potkua liikkeenjohtoon

Yritysten avainhenkilöille on tarjolla hyviä valmennusohjelmia. Seuraavaksi 26.9. alkaa Kasvuun johtaminen, jossa on 14 pv valmennusta ja 3 päivää yrityskohtaista konsultointia. Siihen voi ilmoittautua nettisivuillamme . Valmennus on luonteeltaan keskustelevaa ja käytännönläheistä 10-15 henkilön ryhmässä. Koulutuksen hinta on subventoitu edulliseksi. Tietoa koulutus- ja kehittämispalveluista löytyy osoitteesta www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön yritystuista lisätietoja www.ely-keskus.fi ja Maaseutuviraston sivuilta www.mavi.fi

Kari Välimäki

Kirjoittaja toimii kehityspäällikkönä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.