Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrityskaupat elinkeinoelämän vauhdittajina

Suomessa on noin 280 000 yritystä (pois lukien alkutuotanto), joista noin 93 % on 1-9 henkilön mikroyrityksiä. Työllistäviä yrityksiä on 85 000 ja niistäkin pääosa vain muutaman työntekijän yrityksiä. Yrityskanta on hyvin pienyritysvaltainen.

Yrittäjäksi tullaan joko perustamalla uusi yritys - startup, sukupolvenvaihdoksen kautta tai ostamalla yritys – restartup. Jo toiminnassa olevalle yritykselle yrityskauppa tarjoaa mahdollisuuden laajentaa tai keskittää toimintaa. Yrityskaupalla hankituista yrityksistä tulee usein kasvuyrityksiä. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan puhekielessä yritystä, jonka keskimääräinen kasvu liikevaihdolla tai työntekijöiden määrällä mitaten on kolmena vuotena peräkkäin vähintään 20 prosenttia. Yrityskaupat pienten yritysten osalta onnistuvat lähes poikkeuksetta hyvin ostajan, myyjän ja rahoittajan kannalta.

Yrittäjien ikääntymisestä johtuen Suomessa tulisi tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 50 000 omistajanvaihdosta. Arvioiden mukaan näitä tehdään vain noin puolet tästä määrästä. Omistajanvaihdoksia olisi syytä tehdä paljon nykyistä useammin, ei yksin ikääntymisestä johtuen. Yrittäjien tulisi erikoistua siihen yrityksen kehitysvaiheeseen, jonka parhaiten osaa.

Jos yritysvälittäjiä on uskominen ja miksei olisi, ostajia kyllä riittää. Pula on hyvistä, aidosti myynnissä olevista yrityksistä.

Omistajanvaihdosten pääongelmat ovat siinä, että yrittäjät eivät lähde liikkeelle omistajanvaihdosprosessiin tai jos lähtevätkin, lähtevät liian myöhään. Yritykset eikä yrittäjät itse ole valmiita. Yritys on sellaisessa (tulos)kunnossa, että se ei kiinnosta ostajaa eikä kaupan rahoittajaa yrittäjän toivomalla hinnalla eikä yrittäjällä itsellään ei ole suunnitelmaa siitä, mitä elämällään tekisi yrittäjyyden jälkeen.

Kun näin on, pitäisi yrittäjien huomata se, että yritys voi olla ja onkin kauppatavaraa, jos siitä huolta pitää. Yrittäjällä pitäisi olla kaiken aikaa päivittyvä suunnitelma siitä, miten aikansa käyttää, kun nykyisestä yrittäjyydestä luopuu. Kukin voi totta kai aivan vapaasti päättää siitä, mitä elämällään tekee, oli sitten yrittäjä tai muu, mutta suunnitelma tulevaisuutta varten olisi hyvä olla olemassa.

Miten sitten tehdään yrityksestä kiinnostava kauppatavara. Yrityksen myyntikuntoisuuden ydintä on se, että yrittäjän osaaminen on siirretty yrityksen osaamiseksi. Asiat tulee olla dokumentoituina ja papereiden kunnossa. Yritys on kannattava, sillä on osaava ja innostunut henkilöstö, sen tuotteet ja palvelut tyydyttävät asiakkaiden tarpeet tai ratkaisevat heidän ongelmansa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan yritystä muille.

Kansantalouden ja yksilöllisen vaurauden kehittymisen näkökulmasta tarkasteltuna olisi toivottavaa, mikäli yrityskauppoja tehtäisiin nykyistä huomattavasti enemmän: hankittu osaaminen ja varallisuus kumuloituisi, pienten ja keskisuurten yritysten lukumäärä kasvaisi, yritykset olisivat kannattavampia ja yhteistä hyvää kertyisi enemmän.

Etelä-Pohjanmaan blogit käsittelee aiheita eteläpohjalaisen yrittäjyyden ympäriltä, päältä ja sisältä.

Blogin sisällöstä vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko sekä järjestökoordinaattorit Noora Mykkänen ja Kirsti Tikkanen.


Mika Haavisto
Mika Haavisto

Kirjoittaja on vuosia toiminut omistajanvaihdoshankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän vastaa Ov II -hankkeesta, jota Ov-foorumi ohjaa.