Etsi

Emergency banner

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla yritysten omistajanvaihdosten edistämisellä on jo pitkät perinteet. Toiminnan tavoitteena on liiketoimintaan liittyvien resurssien omistajanvaihdokset ajoissa ja ammattimaisesti toteutettuna. Yritysten omistajanvaihdokset ovat osa dynaamista liiketoiminnan kehittämistä. Menestyvät ja kehittyvät yritykset ovat aina paikallisen elinvoiman luomisen keskeinen tekijä.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on tarjonnut kotipesän maakunnalliselle omistajanvaihdospalvelulle pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä maakunnan elinkeinotoimijoiden kanssa. Tämän palvelun keskeisiä osatekijöitä ovat yrittäjien tarvitsemien asiantuntijapalvelujen tarjoaminen ja välittäminen, omistajanvaihdosteeman toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen, ov-palvelujen kehittäminen ja markkinoinnin edistäminen sekä tietoisuuden herättelytoimet.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettujen omistajanvaihdokseen liittyvien tutkimusten myötä tilannekuva tarkentuu ja päivittyy. Yritysten omistajanvaihdosten näkökulmasta Etelä-Pohjanmaalla on hyvät mahdollisuudet tietoon pohjautuvaan elinkeinopalvelujen kehittämiseen.

Yrittäjät saavat parhaan mahdollisen hyödyn omistajavaihdoksista lähtemällä ajoissa liikkeelle oli sitten kysymys yrityksen myymisestä tai liiketoiminnan ostamisesta. Ensimmäiseksi askeleeksi meillä Etelä-Pohjanmaalla voi turvallisesti suositella yhteydenottoa maakunnalliseen omistajanvaihdosasiantuntijaan. Kunnalliset elinkeinotoimijat tuntevat meillä hyvin asiakkaansa, toisensa ja alueen asiantuntijat. Yrittäjän kannalta on hienoa, että molemmat edellä mainitut tahot ohjaavat yrittäjää omistajanvaihdosasioissa hyödyntämään kyseisessä tapauksessa tarvittavaa erikoisasiantuntemusta kuten esimerkiksi yritysvälittäjien tai yrityksen arvonmäärittäjien osaamista. Lisäksi maakunnan Uusyrityskeskuksessa yrityksen perustajien kanssa pohditaan aina myös mahdollisuuksia ostaa jo toimiva yritys.

Omistajavaihdosasiantuntijoiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta huomion kohteena on hyvä pitää oman osaamisen ja omien palvelujen kehittäminen ja markkinointi sekä hyvän yhteistyön vaaliminen toisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi pankkien ja Finnveran asiantuntijoille on yhteistä, että he toivovat yhteydenottoa jo omistajanvaihdosprosessin alkumetreillä.

Nousevia haasteita ovat kaupan kohteina oleviin liiketoimintoihin liittyvien vakuuksien vähyys ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen. Edelleen toimivia oivalluksia ovat ostajan ja ostokohteen löytyminen läheltä ja että useimmiten omistajanvaihdokset toteutetaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

 

 

Juha Tall (KTT) ja Elina Varamäki (KTT)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan blogit käsittelee aiheita eteläpohjalaisen yrittäjyyden ympäriltä, päältä ja sisältä.

Blogin sisällöstä vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko sekä järjestökoordinaattorit Noora Mykkänen ja Kirsti Tikkanen.


Juha Tall
Juha Tall

KTT, Seamk
Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.