Etsi

Tutkimukset ja julkaisut

Yrittäjäjärjestö tutkii ja analysoi yrittäjyyden ja pk-yritysten kannalta keskeisiä asioita ja hyödyntää tutkimustuloksia omassa edunvalvontatyössään.


Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n toimintaa suunnitellaan pääpiirteissään vuoden jaksoissa kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimintasuunnitelma käsitellään syyskokouksessa ja toimintakertomus kevätkokouksessa.


PK-yritysbarometrit

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä sopeutumista ja rahoitustilannetta.


Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyt

Suomen Yrittäjät teettää joka toinen vuosi Elinkeino poliittinen mittaristo -kyselyn, jossa kartoitetaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.