Etusivu > Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät > Etela Pohjanmaan Yrittajat Pohjalaisen Yrittajan Asialla > Nain Aluejarjesto Toimii

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kasvuyrittäjyyden aktivointi -hanke

Kasvuyrittäjyyden aktivointi -hanke on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on edistää kasvuyrittäjyyttä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeella on kolme tavoitetta:

1) toimia kasvuyrittäjyyden herättelijänä

2) kehittää konkreettisia keinoja tukea kasvuyrittäjyyttä maakunnassa sekä

3) rakentaa kasvuyrittäjyyttä tukevaa ekosysteemiä, joka mahdollistaa alueen yritysten kasvun parhaan mahdollisen tukemisen tulevaisuudessa

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vastuulla on kehittää konkreettisia keinoja edistää kasvuyrittäjyyttä alueella sekä julkaista aihetta käsitteleviä artikkeleita. Näitä keinoja voidaan kuvata seuraavasti:

Kasvuyrittäjyyttä käsittelevät artikkelit

Kasvumotivaation herättämiseksi eri asiantuntijat kirjoittavat blogi-tyyppisiä artikkeleita, joissa käsitellään kasvuyrittäjyyttä eri näkökulmista. Näille kirjoituksille on yhteistä ajatus siitä, että kasvua ei synny kasvua hokemalla, vaan kasvua haluavien yritysten pitäisi keskittyä niihin arkisiin askareisiin, jotka kasvuun johtavat.

Toinen artikkeleita yhdistävä tekijä on se, että kasvuyrittäjyyttä tarkastellaan yrittäjän näkökulmasta. Me kaikki olemme kuulleet kyllästymiseen saakka, että Suomeen tarvitaan kasvuyrittäjyyttä. Lähtökohtana on, että yrittäjät haluavat tehdä tulosta ja menestyä, ja jos hyvin käy, niin samalla voi syntyä myös kasvua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kasvuyrittäjyyden käsikirja tehtiin yrittäjille työkaluksi liiketoimintaosaamisen parantamiseen

Lataa Kasvuyrittämisen käsikirjan osat alla olevista linkeistä. 

Sisällys, esipuhe ja johdanto

Osa 1 Miksi kasvu kannattaa? 
Osa 2 Analyysit liiketoiminnan taustalla 
Osa 3 Strategia, se liiketoiminnan pehmeä ydin 
Osa 4 Johtaminen ja yhdessä onnistuminen
Osa 5 Itsensä johtaminen
Osa 6 Tuoteliiketoiminta, tuotekilpailukyky ja oikeat tuotteet
Osa 7 Markkinointi
Osa 8 Brändin kehittämisen rakennuspalikoita
Osa 9 Myynti pakettiin
Osa 10 Hallitustyöskentely
Osa 11 Kansainvälistyminen
Johtopäätökset

Kasvuyrittämisen käsikirja valmistui osana Kasvuyrittäjyyden aktivointi EAKR-hanketta. Kirjan toimitti hankkeen projektipäällikkö Vesa Tiensuu. Kirjassa käsitellään yhdentoista eri näkökulman kautta liiketoimintaosaamista ja miten liiketoimintaa osaamisen kautta kasvatetaan.

- Kirjan artikkelit perustuvat käytännön kokemukseen. Lukija voi valita kirjasta itseään kiinnostavan osion ja perehtyä siihen syvällisemmin. Artikkeleiden aiheina ovat mm. tuotteistaminen, markkinointi, myynti ja brändin kehittäminen.Kirjan osat toimivat sekä yhdessä kirjana että erikseen yksittäisinä artikkeleina, Vesa Tiensuu kertoo.

Kirja koostuu 72 ideasta, joilla lukijaa herätellään ajattelemaan kokonaisuuksia oman liiketoimintansa kautta. Kirjassa ei anneta vastauksia vaan esitetään kysymyksiä.

 Suurimmat haasteet suomalaisissa yrityksissä ovat liiketoiminnan johtamisessa. Niinpä Suomessa on viime vuosina puhuttu kyllästymiseen saakka liiketoimintaosaamisesta. Liiketoimintaosaaminen on myös tämän kirjan punainen lanka.

Kasvuyrittäjyyden käsikirja osa 2

Kasvuyrittäjyyden käsikirjan toisessa osassaon neljä keskeistä kantavaa teemaa: liiketoimintaosaaminen, jonka teemat ovat konseptijohtaminen, palveluliiketoiminnan johtaminen ja huippuosaaminen. Toisessa pääluvussa on ajatuksia ilosta ja innostuksesta. Kolmannessa luvussa on käsitelty keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ja neljännessä luvussa on kuvattu ajatuksia Pohjanmaalta ja Suomesta.

Lataa kasvuyrittäjyyden toisen osan sisällöt alla olevista linkeistä. 

Esipuhe
Osa 1 Liiketoiminnan keskeiset kysymykset
Osa 2 Ilo, innostus, usko ja muut henkiset tekijät menestymisen taustalla
Osa 3 Muuttuva maailma ympärillämme
Osa 4 Vähän Suomesta ja Pohjanmaalta
Osa 5 Kasvun pamfletti
Johtopäätökset

Teemaseminaarit

Teemaseminaareissa käsitellään niitä konkreettisia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita, jotka edistävät kasvua. Näitä kasvupyrkimyksiä tukevia teemoja ovat mm. strategian kirkastaminen, tuotteistaminen, markkinoinnin tehostaminen ja hallitustyöskentelyn tehostaminen.

Seminaariohjelma

Kasvuyrittäjyyttä tukeva pilottihanke, Grow Up – prosessi

Projektin päätavoitteena on kehittää alueellinen yritysten kehitysohjelma (Grow Up – prosessi), joka antaa tulevaisuudessa välineitä alueen yritysten kasvun systemaattiseen tukemiseen. Grow Up – prosessi antaa yrityksille (pilottivaiheessa 10 - 15 yritystä) käytännön työvälineitä liiketoiminnan kehittämiseksi. Yllämainittujen teemaseminaarien lisäksi Grow Up – prosessi pitää sisällään mm. seuraavanlaisia osioita:

Yritykset saavat sparrausta kokeneilta asiantuntijoilta liiketoiminnan kehittämiseen.
Yrityksillä on mahdollisuus saada kokenut yrityskummi, jonka kanssa voi keskustella luottamuksella liiketoiminnan kehittämiseen ja yrittämiseen liittyvistä asioista.

Yrittäjillä on mahdollisuus keskustella toisten yrittäjien kanssa yrittäjän arjen haasteista ja miettiä yhdessä ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisen kysymyksiin.

Yrityksiä autetaan kehittämään hallitustyöskentelyä strategisten päätösten ja johtamisen tueksi.
Yrityksille annetaan tietoa uusista rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta.

Benchmarkataan kasvuyrittäjyysohjelmia sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Tuloksena syntyy näkemys siitä, miten alueen yritysten kasvua voidaan tulevaisuudessa tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Projektin lopputulemana syntyy kokonaisvaltainen kehittämisohjelma alueen kasvuyrittäjien liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Projekti on tarkoitettu alueen yrityksille, jotka haluavat menestyä ja kasvaa.

 

Hankkeen päätoteuttaja on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto sekä osarahoittajina Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen kaupunki.

 

Linkki hankkeen www-sivuille