Etusivu > Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät > Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät > Etela Pohjanmaan Yrittajat Pohjalaisen Yrittajan Asialla

Etsi

Toiminnan painopisteet 2019

Toiminnan painopisteet valitaan yrittäjäkentän ja luottamushenkilöiden näkemysten mukaisesti sisältäen jäsenyrittäjien kannalta oleellisia kysymyksiä. Työmme onnistumisen kannalta on yhä tärkeämpää keskittää aluejärjestön voimavarat jäsenistön kannalta tärkeimpien asioiden hoitamiseen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien painopisteet vuonna 2019:

Pohjalaisten yrittäjien menestyminen

Alueemme hyvinvointi luodaan yrityksissä tehtävällä työllä. Vaikutamme asioihin, jotka parantavat alueemme yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia.

Oman verkostomme avulla luomme uusia avauksia ja kannanottoja, jotka tuomme julkiseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhömme.

Seuraamme kilpailuneutraliteetin toteutumista, jotta kilpailuasetelma yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä on terve ja tasapuolinen. Vaikutamme kuntien, kuntayhtymien ja yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa myös valtion omistajaohjaukseen, jotta julkinen sektori ei sotke kilpailtuja markkinoita.

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen itsenäisyyden ajan suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Se vaikuttaa suoraan tai välillisesti useimpien yrittäjien arkeen.

Aluejärjestö on mukana keskeisissä uudistusta valmistelevissa työryhmissä vaikuttamassa siihen, että pk-yritysten aidot ja tasapuoliset toimintamahdollisuudet turvataan ja että toisaalta myös pk-sektorin tarvitsemat palvelut toteutetaan mahdollisimman hyvin.

Vaikutamme uudistuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen myös siten, että pidämme kiinteästi yhteyttä uudistusta valmisteleviin virkailijoihin ja päätöksentekijöihin.

Maakuntavaalit 2019

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 2019. Maakuntavaalikampanjamme koostuu useista eri osista. Tavoitteenamme on:

kannustaa yrittäjiä asettumaan ehdolle maakuntavaaleissa,
tukea ja kannustaa kaikkia ehdokkaita yrittäjämyönteiseen vaikuttamistyöhön,
vaikuttaa siten, että maakunta tekee yrittäjämyönteistä politiikkaa ja yrittäjyyden olosuhteita parantavia päätöksiä.

Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän kanaviamme maakuntavaalikampanjassa. Järjestämme ehdokkaille koulutustilaisuuksia.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019. Tavoitteenamme on saada yrittäjämyönteisiä ja yrittäjyyttä ymmärtäviä ehdokkaita kaikkien puolueiden ehdokaslistoille. Puolueiden piirijärjestöille tarjotaan yrittäjyyteen liittyvää koulutuskokonaisuutta loppuvuonna 2018.

Yrittäjyyskasvatuksella tulevaisuuteen

Yrittäjyyskasvatuksen tärkeys tulee edelleen korostumaan. Kannustamme alueemme yrittäjiä mukaan yrittäjyyskasvatukseen mm. vierailujen ja yritysesittelyiden kautta. Tarjotaan yrittäjyyteen liittyvää koulutusta myös opettajille.