Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

lausunto

Yksinyrittäjien verkostoryhmämme vieraili tänään eduskunnassa. Yksinyrittäjien kansanedustajille jättämässä lausunnossa todettiin mm., että yrittäjän neljän päivän omavastuuaika sairauspäivärahassa on yksinyrittäjälle kohtuuton.
Laki
On hyvä, että hallitus pääsi yhteisymmärrykseen liikennekaaresta. Liikenteen palveluita päästään kehittämään. Lainsäädäntöä kevennetään merkittävästi. Samalla säilytetään alan toimintapuitteet kohtuullisina myös nykyisten yrittäjien kannalta.
Pk-yrittäjien edunvalvontaorganisaationa halusimme nostaa keskusteluun kuntaomisteisen jätehuoltoyhtiön Lakeuden Etappi Oy:n ja yksityisen valtakunnallisen yrityksen Paperinkeräys Oy:n suunnitelmat perustaa uusi yhteisyritys Encore Pohjanmaa Oy, joka suuntaa kierrätyspalveluita alueen yrityksille. Yhteisyrityksen perustamista koskevassa uutisoinnissa korostetaan perustajien vahvuutta alan toimijoina. Sanomattakin on selvää, että Encore Pohjanmaan markkinaosuustavoitteet tuskin lienevät vaatimattomat.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät antoi omat kommenttinsa Suomen Yrittäjien lausunnon pohjaksi liittyen LVM:n esitykseen säädettävästä liikennekaaresta. Se toteuttaa hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla.