Etsi

TIKKA-hanke (2015–2016)

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on mukana Seinäjoen Yliopistokeskuksen TIKKA-hankkeessa, jonka tarkoituksena on löytää hyvä toimintamalli yliopistollisen tutkimuksen ja mikro- ja pk-yritysten yhteistyölle.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on mukana Seinäjoen yliopistokeskuksen TIKKA-hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on yliopistollisen tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön nykyistäkin tiiviimpi yhteistyö. Tikka-hankkeessa toteutetaan konkreettisia ja napakoita kehittämistehtäviä, joissa Epanet-verkoston asiantuntijat osallistuvat Etelä-Pohjanmaan yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden kehitysprojekteihin. Lähtökohtana tässä työssä ovat asiakasorganisaatioiden tarpeet. Tavoitteena on tuotteistaa yliopistojen palveluja niin, että alueen toimijoiden on yhä helpompi niitä hyödyntää.

Hankkeella edistetään innovaatioketjun jatkuvuutta yhdessä maakuntakorkeakoulun, kuntien elinkeinotoimen ja muiden osaamisintensiivisten organisaatioiden kanssa. Projektiin osallistujat oppivat luonnollisesti myös toisiltaan ja auttavat kukin tahollaan tulosten ja kokemusten levittämisessä.

Tikka-hankkeen perustana on vahva halu auttaa alueen toimijoita ja ymmärrys siitä, että kaikki kehittämistyön tarpeet eivät ole tutkimusongelmia.

Ohjausryhmätyöskentelyyn nimetty edustaja on Tommi Ylimäki, 050-3967 692, .

Lisätietoja hankkeesta http://www.ucs.fi/index.php/tikka